1. BÖLÜM - GENEL BİLGİLER
1. Fakülte/Yüksekokul/ Enstitü :
Your answer
2. Bölüm
Your answer
3. Anabilim Dalı/Program
Your answer
4. Program türü
Your answer
5. Program adı (Lisansüstü)
Your answer
6. Cinsiyet
Your answer
7. Yaş
Your answer
8. Sınıf (Önlisans /Lisans için)
Your answer
2. BÖLÜM - ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEDEN MEMNUNİYET DURUMU
A- AKADEMİK ORTAM ve ÖĞRENMEYİ DESTEKLEYİCİ OLANAKLAR
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
1. Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır
2. İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur
3. Öğrencilere sunulan bilgisayar olanakları yeterlidir
4. İlgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinlikleri bulunmaktadır
5. Kültürel etkinlikler yeterlidir
6. Sportif etkinlikler yeterlidir
7. Öğrencilerle ilgili bilgiler doğru ve zamanında işlenmektedir
8. Üniversitede öğrencilerin güvenliği sağlanmaktadır
B- ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN HİZMETLER
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
9. Yemekler kalitelidir (tadı, temizliği, görünümü)
10. Yemek fiyatları uygundur
11. Yemek için bekleme süresi uygundur
12. Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) Uygundur
13. Okuldaki tuvalet ve lavabolar yeterlidir
14. Tuvalet ve lavabolar temizdir
15. Derslikler temizdir
16. Dersliklerin aydınlatılması yeterlidir
17. Dersliklerin ısınması yeterlidir
18. Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur
19. Üniversitenin kütüphanesinden yararlanabiliyorum
20. Kütüphane her türlü kaynak açısından zengindir
21. Ödünç kitap alma sistemi uygundur
22. Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda ulaşılmaktadır
23. Kütüphane görevlileri öğrencilerle yeterince ilgilenmektedir
24. Kantinin fiziksel ortamı uygundur
25. Kantinlerde sunulan ürünler kalitelidir
26. Kantindeki ürünlerin fiyatları uygundur
27. Yerleşkelerde kendimi güvende hissediyorum
C- EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
28. Ders programımızın hedefleri açıktır
29. Ders programları güncellenmektedir
30. Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır
31. Derslerde öğretim teknolojisi (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) etkin olarak kullanılmaktadır
32. Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir
33. Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir
34. Derslerin amaçlarını içeren bir ders planı dönem başında öğrencilere sunulmaktadır
35. Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir
36. Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında önerilmektedir
37. Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir
38. Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır
39. Öğrenci- öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır
40. Öğretim elemanları ders saatlerini etkin olarak kullanmaktadır
41. Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir
42. Uygulamalı derslerde öğrencilerin katıldığı uygulama alanları dersin amacına uygun niteliktedir
43. Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir
D- ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
44. Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır
45. Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranır
46. Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır.
47. Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır
E- AKADEMİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK
Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Tamamen Katılıyorum
48. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır
49. Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır
50. Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebiliyorum
51. Danışmanım akademik gelişimimi izlemektedir
52. Bölümde iş olanakları ile ilgili olarak öğrencilere bilgi sunulmaktadır
53. İş dünyasının tanınmasına yönelik çeşitli olanaklar (konuşmacı getirme, teknik gezi, staj vb.) sağlanmaktadır
54. Üniversitemizde kişisel sorunlarımla ilgili psikolojik danışma hizmeti verilmektedir
Sinop Üniversitesi'nde sizi mutlu eden konuları yazınız.
Your answer
Sinop Üniversitesi'nde sizi rahatsız eden konuları yazınız.
Your answer
ANKET BİTTİ.
CEVAPLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.