แบบสอบถามอบรม STEM Education
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
ตำแหน่ง *
สอนวิชา *
Required
การเตรียมความพร้อมของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
วิทยากร การอธิบายเนื้อหา/ขั้นตอนการดำเนินงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
วิทยากร การเปิดโอกาสให้ซักถามและการตอบคำถามที่ชัดเจน ตรงประเด็น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เอกสารประกอบมีความเหมาะสม เพียงพอ และเข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระยะเวลาในการบรรยายของวิทยากรมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้จากการอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่/ขยายผลแก่ครูคนอื่นได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ผู้เข้าอบรม สามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาการอบรม มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรมโดยรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse