แบบสอบถามอบรม STEM Education
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
สอนวิชา
Required
การเตรียมความพร้อมของวิทยากร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
วิทยากร การอธิบายเนื้อหา/ขั้นตอนการดำเนินงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
วิทยากร การเปิดโอกาสให้ซักถามและการตอบคำถามที่ชัดเจน ตรงประเด็น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เอกสารประกอบมีความเหมาะสม เพียงพอ และเข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระยะเวลาในการบรรยายของวิทยากรมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้จากการอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่/ขยายผลแก่ครูคนอื่นได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ผู้เข้าอบรม สามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาการอบรม มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าอบรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรมโดยรวม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms