Pyetësor mbi Klimën e Shkollës
PYETËSOR PËR STAFIN MBËSHTETËS
1. Gjinia *
2. Je me origjinë shqiptare? *
3. Cilit grupimi etnik i përket? *
4. Prej sa vitesh punoni në këtë shkollë? *
Next
This form was created inside of MailSystem. Report Abuse - Terms of Service