הרשמה ליום עיון לדמויות החמד הרב והרבנית גורן

יתקיים אי"ה ביום ראשון י"ט חשווון תשע"ז. לו"ז יישלח לנרשמים
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question