MOLYVOS URBAN MTB 2017 Registration
Εγγραφές έως τις 31 Μαΐου 2017 - Registrations will be open until 31 May 2017.
Όροι συμμετοχής / Rules and regulations
Με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, υπεύθυνης δήλωσης ο αθλητής αποδέχεται τους παρόντες κανονισμούς τέλεσης της διοργάνωσης, οφείλει να τους σεβαστεί, να υπακούει στις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής, των υπεύθυνων ασφαλείας καθώς και των κριτών της διοργάνωσης. Κατανοεί ότι θα κινηθεί σε ορεινό περιβάλλον, με δύσβατο έδαφος και κατά τη διάρκεια των διαδρομών θα είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή τη συγκεκριμένη ημέρα. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη με προϋπόθεση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής η οποία καταγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών. Η οργάνωση επιτηρεί τις διαδρομές, όσο αυτό είναι δυνατό, για την αποφυγή οποιουδήποτε απρόοπτου και παρέχει ιατρική βοήθεια σε αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη με την βοήθεια της Ιατρικής ομάδας και άλλων εθελοντικών ομάδων όπως της Ομάδας Διάσωσης Λέσβου. Σε περιπτώσεις όπου οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η Επιτροπή Διοργάνωσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Κριτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις διαδρομές αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλητών. Επίσης μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να ματαιώσει ή αναβάλλει την εκδήλωση κατά την κρίση της για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγώνα ή λόγω κακοκαιρίας ή άλλης ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει θα ανακοινώνεται σχετικά, πριν την ημέρα διεξαγωγής ή με σχετικές ανακοινώσεις την ίδια την ημέρα της διεξαγωγής. Οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνεται αναγκαία από την επιτροπή δεν τίθεται σε αμφισβήτηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θα υπάρχει δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό που θα αντιμετωπίσει τα τυχόν προβλήματα των αθλητών. Προβλέπεται η ύπαρξη επίσημου Ιατρού του αγώνα που ορίζει η διοργάνωση. Εφόσον γιατρός του αγώνα γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κατάσταση που δεν του επιτρέπει να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό του και να μην συνεχίσει τον αγώνα και να ακολουθήσει τις οδηγίες και εντολές του Ιατρού. Σε όλους τους σταθμούς-σημεία ελέγχου, μπορεί να δηλώνει κάθε αθλητής τυχόν ιατρικό ζήτημα που αντιμετωπίζει και σε συγκεκριμένους σταθμούς παρέχονται πρώτες βοήθειες και Ιατρικό κιτ- υλικά αντιμετώπισης μικροατυχημάτων. Η διοργάνωση του αγώνα έχει μεριμνήσει για σύστημα εθελοντών ασφάλειας και ομάδας διάσωσης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνει τη συμμετοχή και στους δύο αγώνες.

ΠΟΙΝΕΣ

Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού:

Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής.

Αποδοχή εξωτερικής βοήθειας.

Χρήση μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου.

Ρίψη απορριμμάτων.

Παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά.

Μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών.

Αγένεια – Ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ.

Εγκατάλειψη συναθλητή που βρίσκεται σε ανάγκη και ζητά βοήθεια και μη ενημέρωση κριτή ή υπευθύνου σταθμού επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.

Μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου.

Χρήση απαγορευμένων ή ναρκωτικών ουσιών.

Άρνηση εξέτασης από γιατρό της διοργάνωσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των διαδρομών.

Εγκατάλειψη του αγώνα και μη ενημέρωση κριτή ή υπεύθυνου σταθμού επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.

Κοψίματα διαδρομής και οποιαδήποτε άλλη αντιαθλητική συμπεριφορά διαπιστωθεί επιφέρει αναλογικά ποινές έως τον αποκλεισμό από κάθε μελλοντική διοργάνωση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του και έχει κόστος 20 ευρώ. Κάθε ένσταση θα πρέπει να κατατίθεται εγγράφως στη γραμματεία του αγώνα. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Κριτών, τον Υπεύθυνο της Διοργάνωσης και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε τυχόν συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την αίτηση συμμετοχής κάθε αθλητής επιτρέπει στον οργανωτή τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπηση του, στην διάρκεια των διαδρομών και των απονομών, για διαφημιστικούς σκοπούς, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι διοργανωτές του αγώνα διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον αθλητή να ολοκληρώσει την διαδρομή αν υπάρχει σχετική γνωμάτευση του γιατρού του αγώνα. Οι διοργανωτές του αγώνα δεν ευθύνονται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται από κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται από κάθε οικονομική ευθύνη σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.

ΚΑΝΟΝΕΣ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να:

1) παρευρίσκονται στην αφετηρία του αγώνα 60΄ λεπτά προ της εκκίνησης.

2) φέρουν κατά τη διάρκεια του αγώνα προστατευτικό κράνος.

3) συμπεριφέρονται στον αγώνα προς τους άλλους ποδηλάτες, την αγωνόδικο επιτροπή και τους συνοδούς σύμφωνα με το αθλητικό πνεύμα.

4) φέρουν υποχρεωτικά αριθμούς αναγνώρισης, που θα τους δοθούν από τον οργανωτή. Οι διαστάσεις και η παρουσίαση του αριθμού δεν δέχονται μεταβολές.

5) οι τρεις (3) πρώτοι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο βάθρο για την ανάδειξη των νικητών.

6) ο διοργανωτής δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση σε σπάσιμο ή φθορά των σκελετών των ποδηλάτων και των περιφερειακών εξαρτημάτων.

Οι μετέχοντες στον αγώνα (αθλητές συνοδοί) αποδέχονται με τη συμμετοχή τους στον αγώνα τον παρόντα κανονισμό και είναι υποχρεωμένοι να τον τηρήσουν. Όλοι οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος με δική τους ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε ατύχημα ή φθορά, ή απώλεια, ή καταστροφή αγωνιστικού υλικού, ρούχων, ποδηλάτων κλπ.

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην προκήρυξη και τους βασικούς κανονισμούς της Ε.Ο.Π. αποφασίζει επί τόπου τελεσίδικα η Αγωνόδικος Επιτροπή η οποία έχει το δικαίωμα τροποποίησης των αγώνων.

Πληροφορίες
Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες όσον αναφορά στον αγώνα καλέστε στο τηλ.: +30 698 068 11 84 ή στο email: info@lesvosride.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής της εκδήλωσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αλλοιώνει το ύφος της διοργάνωσης

- - - - - - -

By enrolling, the participants accept and respect the procedure terms of the competition, comply with the instructions of the Organizing Committee, the security managers and the judges. Moreover, the participants are aware that they will be moving in a mountainous and rutty area and they will be exposed to the weather conditions of the area the day of the event. Please note that athletes participate in the race under their own responsibility and after a written statement that is registered in the electronic registrations system. The organisation monitors the trails as much as possible in order to prevent any inconveniences and provides medical assistance to athletes who may need it, with the help of the Medical Team and other volunteers. In case the security team or the judges suggest to the athletes to change their route for safety reasons, the athletes are obliged to follow the instructions. Denial to do so will lead to disqualification.

CHANGES -ALTERATIONS OF THE TRAILS

The Organizing Committee together with the Judges Committee may decide to change the trails if it is considered that the safety of the athletes is jeopardized in any way. They may also decide to postpone the beginning or even cancel or postpone the event due to bad weather conditions or force majeure. In all cases any changes-alterations will be communicated through the Official Event Website www.molyvosmtb.com, the day before the event, or through announcements during the day of the event. Any change considered necessary by the Organizing Committee is not to be questioned.

SAFETY

In the Control Points with the relevant signs on them, there will be medical help from specialized medical staff that will handle any issues that the athletes may have. A Doctor in charge will be present, as well as a group of volunteer Doctors of various specializations coordinated by the Doctor in Charge. If a Doctor decides that the conditions of an athlete does not allow him to proceed with the race, the athlete should hand in his race number, should not proceed further and should follow the Doctor’s advice. In all the checking points, the athletes may report any medical issues and in some checking points first aid is provided, as well as a first aid kit for minor injuries.

PARTICIPATION FEES

Τhe participation fee is 20 euros for both races.

PUNISHMENTS

The below mentioned transgressions of the rules lead to disqualification:

Not showing or damaging the race number.
Accepting assistance from persons who are external to the race.
Use of mechanical means of transportation.
Throwing garbage.
Improper behavior towards other athletes.
Not complying with the rules of the judges.
Improper behavior towards the Organizing Committee, judges, volunteers, etc.
Abandoning fellow athlete in need or omission to inform judges or checking point attendants, will lead to disqualification from any future event.
Not registering at a checking point.
Use of forbidden substances or drugs.
Denial to be checked up by the Doctor of the event at any time this might be considered necessary during the event.
Quitting the race and omission to report this to the judges or the checking point attendants will lead to disqualification from any future event.
Shortcuts
Any other improper behavior will lead to punishments accordingly or disqualification from any future participation to any Molyvos Urban MTB event.
OBJECTIONS

Any objections can be put forward only by the athletes themselves, maximum 30 minutes after the end of their race at a cost of 20 Euros. Each objection should be made in written form at the Organizing Committee. The final judgment of the Objections Committee is made before the award of the medals at the latest. The committee is composed of the Head of the Judges, the Head of the Committee and the Head of the checking points of the area concerned with the issue raised.

COMMERCIALS

With their enrolment in the race athletes consent to be recorded and photographed during the trails and award ceremonies by the organizers, for communication reasons. They are also aware that they might appear in photographs or videos without prior authorization or notice and therefore they cannot claim any remuneration, from any published material.

LIABILITY DISCLAIMER

The event organizers have the right to prevent an athlete from completing the race if there is a similar decision made by the Doctor of the race. The organizers are not liable for the death, injury or any other health issue of the athletes. By enrolling to the event, participants guarantee that they are aware of the dangers that may lie in a mountainous course and that they are sufficiently fit and healthy to participate in the event and have been recently checked by a Doctor. No certificates are required though, and all participants are responsible for their own health conditions. The Committee is not liable for the physical integrity of the athletes who should behave responsibly in possible difficult and dangerous points of the trail. The Organizers are not liable for any economical charges for the requirement of external help for an athlete.

RULES AND CONDITIONS FOR PARTICIPANTS

Cyclists are required to:

be at the starting point of the race 60 minutes prior to its commencement.
wear a protective helmet throughout the race.
exhibit respect and sportsmanship towards the other cyclists, the race committee and the athletes’ escorts.
display mandatory identification numbers which are provided by the organizers. The dimensions and numbers are not subject to any changes.
The first three (3) cyclists are required to appear at the podium for the announcement of the winners.
The organizers are in no way responsible for any breaking or damaging of bicycle frames or peripheral parts of the bicycles.
All participants (and escorts) accept these hereby stated regulations and are obliged to adhere to them with their participation in the race. All participants take part at their own risk for any accidents or damage, loss or destruction of racing materials, clothes, bicycles, etc.

For anything not foreseen in the notice or in the basic regulations of the E.O.P., the Ground Jury of the Race Committee will make the necessary changes immediately, having the right to amend the races when required.

Information
For more information about the event, please call +30 698 068 11 84 or send an email at info@lesvosride.gr

MODIFICATION OF THE RULES

The organizers hold the right to modify the present rules regarding the procedure of the event without prior notice, should it become necessary. Under no circumstances these modifications will change the character of the event.

Αποδέχομαι τους όρους / I accept the rules *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms