Regionálne semináre: Program Horizont 2020 pre firmy

Takmer 80 miliárd eur poskytne Európska komisia na obdobie 2014 – 2020 na vývoj nových technológií a rozvoj inovácií. Až 20% prostriedkov na aplikovaný výskum, vývoj a inovácie je určených výhradne pre firmy!

Národná kancelária podpory programu Horizont 2020 pri CVTI SR a Enterprise Europe Network Vás pozýva na seminár o možnostiach programu Horizont 2020 pre slovenské firmy. Zatiaľ sa slovenským firmám príliš nedarí. Príďte sa dozvedieť viac a využite našu bezplatnú pomoc pre Vás. Prídeme za Vami do regiónov - tentokrát sú v pláne Košice, Prešov, Bratislava, Žilina a Banská Bystrica.


PROGRAM SEMINÁRA (9:00-12:00)

Blok 1: Možnosti pre firmy a MSP v programe Horizont 2020, možnosti spoločných projektov, SME Instrument a Fast Track to Innovation, podpora inovačného manažmentu z programu Horizont 2020, výsledky účasti Európy a Slovenska v doterajších výzvach

Blok 2: Ako napísať návrh do SME Instrument – rady a odporúčania; Právne a finančné aspekty, príprava rozpočtu vo Fáze 1 a 2, subdodávateľské zmluvy v. zmluvy na dodanie tovaru

Prezentujúci: Viera Petrášová (CVTI SR) a Ivan Filus (BIC Bratislava/EEN)


ČAS A MIESTO KONANIA (začiatok vždy o 9:00, predpokladané ukončenie 12:00)

Registrácia uzavretá: 26.2.2015, Košice – v partnerstve s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitná knižnica, Technická univerzita v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice;
Registrácia uzavretá: 27.2.2015, Prešov – v partnerstve s Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov, RPIC Prešov, Reimanova 9, Prešov;
Registrácia uzavretá: 4.3.2015, Bratislava – CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava;

9.3.2015, Banská Bystrica – v partnerstve s BIaTC Banská Bystrica, Podnikateľský inkubátor, Rudohorská 33, Banská Bystrica;
NOVÝ TERMÍN: 25.3.2015, Žilina – v partnerstve s Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity v Žiline, miesto konania: Banka Žilina, Legionárska 1, Žilina

Semináre sú určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy.

V prípade záujmu o účasť viacerých osôb z jednej organizácie, prosíme, vyplňte registračný formulár za každú osobu.

Kontakt: Ivan FILUS, Národný kontaktný bod pre MSP, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Tel: 02/ 5441 7515, 5441 7606, E-mail: filus@bic.sk

Účasť na seminári je bezplatná.

UPOZORNENIE:
Dňa 26.2.2015 v Košiciach a 4.3.2015 v Bratislave prebiehajú v poobedňajších hodinách aj ďalšie semináre na tému "Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020". Prosíme, nepomýľte si ich s touto akciou. V prípade záujmu o ďalšie semináre (povinná separátna registrácia) kliknite sem: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality.html?page_id=291.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question