ВЪПРОСНИК ЗА СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕНЕ

Уважаеми колеги,
следващите 32 въпроса се отнасят до учебните стратегии и уменията за учене по съответната учебна дисциплина (учебен предмет). Запомнете, че няма верни или грешни отговори, така че отговорете възможно най-точно как учите по тази учебна дисциплина. Използвайте скалата по-долу, за да отговорите на въпросите. Ако мислите, че твърдението изцяло се отнася за Вас, отбележете 7; ако твърдението въобще не се отнася за Вас, отбележете 1; ако твърдението е повече или по-малко вярно за Вас, отбележете друга цифра от 1 до 7, която най-добре Ви описва.
Email address *
Вашата специалност е: *
Your answer
Учебната дисциплина, за нагласите си към която отговаряте, е: *
Your answer
1. Редовно посещавам заниманията по тази учебна дисциплина. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
2. Когато уча по тази учебна дисциплина, правя план на материала, за да ми помогне да подредя мислите си. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
3. Обикновено уча на място, където мога да се концентрирам върху учебния материал. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
4. Когато уча по тази учебна дисциплина, си повтарям материала отново и отново. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
5. Когато се чувствам объркан от нещо, което чета по тази учебна дисциплина, го препрочитам и се опитвам да си го изясня. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
6. Когато уча по тази учебна дисциплина, преглеждам материалите за четене и записките си и се опитвам да намеря най-важните идеи. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
7. Дори и да не харесвам това, което правим, аз работя усърдно, за да се представя добре по тази учебна дисциплина. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
8. Когато уча по тази учебна дисциплина, събирам информация от различни източници, например от лекции, материали за четене, дискусии. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
9. Преди да започна да уча задълбочено материала по тази учебна дисциплина, аз често го преглеждам бегло, за да видя как е систематизиран. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
10. Когато уча по тази учебна дисциплина, преглеждам записките си и подчертавам важните идеи. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
11. Дори учебните материали да са скучни и безинтересни, съумявам да продължа работата си, докато не приключа. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
12. Ако се объркам, докато си водя записки по време на заниманието, впоследствие ги поправям. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
13. Когато уча по тази учебна дисциплина, препрочитам материалите и записките си по няколко пъти. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
14. Правя прости схеми, диаграми или таблици, които ми помагат да организирам учебния материал по тази учебна дисциплина. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
15. Когато е възможно, се стремя да свържа идеите по тази учебна дисциплина с подобни идеи от други дисциплини. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
16. Опитвам се да развия свои идеи свързани с това, което уча по тази учебна дисциплина. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
17. Опитвам се да прилагам идеите от учебните материали в други учебни занимания, като лекции и дискусии. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
18. Често се усещам, че поставям под въпрос нещата, които чувам или чета по тази учебна дисциплина, за да реша дали ги намирам убедителни. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
19. Гледам на материалите по тази учебна дисциплина като на отправна точка и се опитвам да развия свои собствени идеи. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
20. Задавам си въпроси за да се уверя, че разбирам материала, изучаван по тази учебна дисциплина. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
21. Каквото и да прочета или чуя като твърдения или заключения по тази учебна дисциплина, аз мисля за възможни алтернативи. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
22. Когато се представя теория, интерпретация или извод в часовете или в материалите по тази учебна дисциплина, аз се опитвам да преценя дали има достатъчно убедителни доказателства в тяхна подкрепа. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
23. Когато уча по тази учебна дисциплина, аз си поставям цели, които да насочват дейността ми във всеки учебен период. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
24. Трудно ми е да се придържам към определен график за учене. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
25. Често осъзнавам, че не отделям много време за тази учебна дисциплина заради други занимания. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
26. Често ми се случва да чета по тази учебна дисциплина, но да не разбирам за какво всъщност става дума. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
27. Когато материалът по тази учебна дисциплина е труден, аз или се отказвам, или уча само лесните неща. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
28. По време на часовете по тази учебна дисциплина често пропускам важни неща, защото си мисля за други неща. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
29. Често се чувствам толкова мързелив или отегчен, учейки по тази учебна дисциплина, че приключвам преди да свърша планираното. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
30. Стремя се да работя заедно с други студенти от курса, за да завърша учебните задачи по тази учебна дисциплина. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
31. Когато не мога да разбера материала по тази учебна дисциплина, аз моля за помощ колега от курса. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
32. Стремя се да определя кои от студентите в групата мога да помоля за помощ по учебната дисциплина, ако се наложи. *
Изобщо не се отнася за мен
Изцяло се отнася за мен
Име и фамилия: *
Your answer
Група: *
Your answer
Курс: *
Your answer
Факултетен номер: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms