Enquête Dorpsplan ++ Zenderen
Vorig jaar hebben velen van u in het Sindron, via het plakken van gele stickers, aangegeven wat u belangrijk vindt in ons dorp. Naar aanleiding van de opmerkingen zijn onder meer werkgroepen op het gebied van voorzieningen, wonen en verkeer & veiligheid aan de slag gegaan. Om uw wensen beter in kaart te brengen, hebben we nog een aantal vragen. De onderstaande 31 vragen kunt u tot en met 25 november 2018 beantwoorden. Uw antwoorden zijn anoniem en iedere inwoner van Zenderen mag de enquête invullen.
U hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Alleen vragen met een sterretje zijn verplicht.

Alvast bedankt,
Dorpsraad Zenderen.

Algemene gegevens
1. Wat is uw leeftijd? *
2. Wat is de postcode van uw huidige woonadres? *
Your answer
Uw buurt in Zenderen
U krijgt als burger steeds meer zeggenschap over de inrichting van uw dorp. Denk aan het meepraten over waar bomen, planten, grasveldjes, bloemenperken en bankjes moeten komen of aan voorstellen m.b.t. het toegankelijker maken voor rolstoel of rollator.
3. Hebt u wensen voor uw eigen straat?
Zo ja, welke wens hebt u? (Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat u wilt en waar)
Your answer
4. Hebt u wensen voor de rest van Zenderen?
Zo ja, welke wensen hebt u? (Geef een omschrijving)
Your answer
5. Het is mogelijk dat we een commissie Inrichting Publieke Ruimte oprichten. Hebt u zin en tijd om in die commissie zitting te nemen?
Zorg in Zenderen
Zorg wordt meer en meer de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente Borne heeft al veel maatregelen genomen, vaak in samenwerking met andere Twentse gemeenten. Het is belangrijk dat ook in Zenderen goede toegang tot professionele zorg wordt ervaren.
6. Maakt u gebruik van professionele zorg?
Zo ja, welke zorg?
Your answer
7. Hoe tevreden bent u over de geboden zorg?
8. Hebt u wensen t.a.v de zorg?
Zo ja, welke wensen? ( geef een korte omschrijving)
Your answer
9. Het is mogelijk dat we een commissie Zorg oprichten. Hebt u zin en tijd om in die commissie zitting te nemen?
Ouderen in Zenderen
Er worden al sinds jaar en dag in Zenderen activiteiten voor ouderen georganiseerd. Het is belangrijk dat deze activiteiten blijven aansluiten bij uw wensen én dat er goede toegang is tot de activiteiten (beschikbaarheid van informatie, vervoer naar locaties, etc.).
10. Kent u activiteiten voor ouderen in Zenderen?
Zo ja welke?
Your answer
11. Hoe tevreden bent u over de activiteiten voor ouderen?
12. Hebt u aanvullende wensen t.a.v. de activiteiten voor ouderen? (bijv. sport en beweging)
Zo ja, welke aanvullende wensen hebt u?
Your answer
13. Het is mogelijk dat we een commissie Ouderen oprichten. Hebt u zin en tijd om in die commissie zitting te nemen?
Jongeren in Zenderen
Zenderen kent van oudsher een verenigingsleven waarin veel jongeren actief zijn. Het is belangrijk dat dit levend wordt gehouden, zodat iedereen zich thuis blijft voelen in ons dorp.
14. Ben je lid van of betrokken bij één van de verenigingen?
Zo ja, welke?
Your answer
15. Hoe tevreden ben je over het aanbod van activiteiten voor jongeren?
16. Heb je aanvullende wensen ?
Zo ja welke?
Your answer
17. Het is mogelijk dat we een commissie Jongeren oprichten. Heb je zin en tijd om in die commissie zitting te nemen?
Verkeer in Zenderen
De snelheid van het verkeer in Zenderen is vaak te hoog. Hierop is in het verleden al actie genomen, maar dat heeft nog niet tot resultaten geleid. Er zijn dus aanvullende maatregelen nodig.
18. Wilt u aangeven in volgorde van belangrijkheid ( 1 t/m 6) welke maatregelen we zouden kunnen nemen? (Bijv. als u drempels het belangrijkst vindt, vink die dan aan in kolom 1)
1
2
3
4
5
6
Waarschuwings- borden
Attentie- borden
Snelheid Displays
Bloembakken of obstakels
Wegversmal- lingen
Drempels
Wonen in Zenderen
19. Hoe is uw huidige woonsituatie? *
20. Woont u op dit moment in een koop- of huurwoning? *
21. Bent u tevreden met uw huidige woonsituatie? *
Zo nee, waarom?
Your answer
22. Waar bent u naar op zoek?
23. Wanneer wilt u verhuizen?
24. Welke locatie heeft uw voorkeur indien u wilt verhuizen? (meerdere antwoorden mogelijk)
25. Naar welk type woning bent u op zoek? (meerdere antwoorden mogelijk)
26. Welke woonvorm wenst u?
27. In welke prijsklasse bent u op zoek naar een koopwoning?
28. Indien u wilt huren, hoeveel maandelijkse huur wilt u maximaal betalen?
29. Hoe groot wenst u uw kavel?
30. Moeten er nieuwe (nog te ontwikkelen) bouwlocaties in Zenderen bijkomen? *
Zo ja, op welke locatie in Zenderen moet er dan straks gebouwd worden en waarom?
Your answer
31. Hebt u nog aanvullende woonwensen en/of opmerkingen?
Your answer
Ter afsluiting, heeft u nog suggesties die niet in deze enquête aan de orde zijn gesteld?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service