แบบบันทึกข้อมูลนักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมฯ กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาเก่าที่ไม่เคยกู้)

..........................................................................................
*** เฉพาะผู้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (นักศึกษาเก่าที่ไม่เคยกู้ที่ UTCC)***
..........................................................................................
การดำเนินการในขั้นตอนนี้ เป็นเพียงขั้นตอนเบื้องต้น
ของการแจ้งความประสงค์เพื่อขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ.
ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งขั้นตอนของกระบวนการ
ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. เท่านั้น โดยนักศึกษา
จะต้องติดตามการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆได้จาก link
>>> http://www.utcc.ac.th
>>> http://department.utcc.ac.th/utccswd/
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question