webinár „Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole.“, december 2020 a január 2021
Prihláška na teoreticko-praktický webinár

„Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole.“,

cieľom ktorého je objasnenie pojmu Aspergerov syndróm (ďalej AS) a zoznámenie sa s jeho základnými prejavmi, so silnými a slabými stránkami vyplývajúcimi z diagnózy a s možnosťami ako efektívne pracovať so žiakmi s AS v školskom kolektíve. Teória bude doplnená príkladmi z praxe a názornými ukážkami.

Webinár je primárne určený pre pedagógov základných a stredných škôl a ďalších odborných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní žiakov s AS. Je koncipovaný interaktívne, aby mali účastníci možnosť zdieľať osobné skúsenosti s deťmi a dospievajúcimi s AS a hľadať spolu s ostatnými možnosti riešenia toho, čo nefunguje.

Webinár sa uskutoční v stredu 9. a 21. decembra 2020, ako aj 27. januára 2021 od 13:00 do 15:30 hod. na platforme ZOOM, teda ako dištančné vzdelávanie.


ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za školenie je 15 EUR na jedného účastníka. Platí sa vopred prostredníctvom zálohovej faktúry. V prípade záujmu nahláste prosím svoju účasť do 3. decembra 2020 prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.

Kapacita je obmedzená na 20 účastníkov. Po uhradení poplatku Vám bude zaslaný link, kde bude prebiehať školenie.

V prípade organizačných otázok kontaktujte manažérku vzdelávania Lucia Gvodzjákovú na t. č. 905 746 280 alebo gvozdjakova@andreas.sk. Pre viac informácií k obsahovej stránke kontaktujte lektorku Mgr. Solárovú na solarova@andreas.sk.


LEKTORKY

Mgr. Hanka Krajčíková
vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte v Brne. Práci s deťmi s AS a HFA (vysokofunkčný autizmus) sa venuje od roku 2017. V centre Andreas pôsobí od roku 2019. Venuje sa vypracovávaniu podkladov k integrácii, terapii, rediagnostike a poradenstvu pre rodiny, školy a školské zariadenia.

Mgr. Jana Solárová
vyštudovala jednoodborovú psychológiu na UMB v Banskej Bystrici a UK v Bratislave. Práci s deťmi a dospievajúcimi s AS sa venuje od roku 2010. V centre Andreas pôsobí od roku 2019. Venuje sa diagnostike, terapii a poradenstvu pre rodiny a pre školy.


Email address *
Untitled Title
Záväzne sa prihlasujem na odborný seminár *
Váš titul
VZOR: Mgr. / Ing. / PhDr.
Vaše meno *
VZOR: Anna (prosím píšte s diakritikou)
Vaše Priezvisko *
VZOR: Nováková (prosím píšte s diakritikou)
Adresa školy / inštitúcie... (názov) *
VZOR: Základná škola J. A. Komenského (prosím píšte s diakritikou)
Adresa školy / inštitúcie... (ulica) *
VZOR: Nejedlého 7 (prosím píšte s diakritikou)
Adresa školy / inštitúcie... (mesto) *
VZOR: 841 02 Bratislava
Kontakt - mobil *
Kontakt - email *
Vaše odborné zaradenie *
Učím / venujem sa najmä *
Required
Vystavenie faktúry *
Pracovisko - IČO (ak NEpotrebujete vystaviť faktúru, napíšte "0000")
Pracovisko - DIČ (ak NEpotrebujete vystaviť faktúru, napíšte "0000")
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Súhlas so spracovaním údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy