THI THỬ BẰNG LÁI XE B2 – ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng ?
1 point
Câu 2: Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?
1 point
Câu 3: Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới dây?
1 point
Câu 4: Trong trường hợp đặc biệt, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh xích có thể lưu hành trên đường nhưng phải xin phép cơ quan nào?
1 point
Câu 5: Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe được quy định là bao nhiêu?
1 point
Câu 6: Xe vệ sinh môi trường, ôtô chở phế thải, vật liệu rời khi hoạt động vận tải trong đô thị phải thực hiện những quy định gì ghi ở dưới đây?
1 point
Câu 7: Khi sơ cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông đường bộ không còn hô hấp, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì?
1 point
Câu 8: Khi điều khiển ôtô qua đoạn đường ngập nước, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
1 point
Câu 9: Khi điều khiển ôtô tới gần xe chạy ngược chiều vào ban đêm, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?
1 point
Câu 10: Khi điều khiển xe ôtô trên đường trơn cần chú ý những điểm gì?
1 point
Câu 11: Khi điều khiển ôtô gặp mưa to hoặc sương mù, người lái xe phải làm gì?
1 point
Câu 12: Những hành vi nào ghi ở dưới dây bị nghiêm cấm?
1 point
Câu 13: Người điểu khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý có bị nghiêm cấm hay không?
1 point
Câu 14: Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
1 point
Câu 15: “Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?
1 point
Câu 16: Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
1 point
Câu 17: Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị cấm?
1 point
Câu 18: Biển nào báo hiệu tuyến đường cầu vượt cắt qua?
1 point
Captionless Image
Câu 19: Biển nào báo hiệu đường hầm?
1 point
Captionless Image
Câu 20: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?
1 point
Captionless Image
Câu 21: Biển số 1 có ý nghĩa gì?
1 point
Captionless Image
Câu 22: Biển số 3 có ý nghĩa gì?
1 point
Captionless Image
Câu 23: Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ôtô khách?
1 point
Captionless Image
Câu 24: Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách?
1 point
Captionless Image
Câu 25: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?
1 point
Captionless Image
Câu 26: Bạn xử lý như thế nào khi vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?
1 point
Captionless Image
Câu 27: Phía trước có một xe đang lùi vào chỗ đỗ, xe con phía trước chuyển làn sang đường bên trái, bạn xử lý thế nào?
1 point
Captionless Image
Câu 28: Bạn xử lý thế nào khi xe phía trước đang lùi khỏi nơi đỗ?
1 point
Captionless Image
Câu 29: Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
1 point
Captionless Image
Câu 30: Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?
1 point
Captionless Image
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.