CMUS Xoán Montes
Reserva de localidades para actividades do centro.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Escolle o evento ao que queres asistir (só será posible reservar localidades nos eventos que aparezan no seguinte despregable): *
¿Cantas entradas queres? *
COMPROMISO DE REALIZACIÓN DA ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO Covid-19.
DECLARACIÓN RESPONSABLE: (Cubre os seguintes datos)
D. / Dª *
(Nome e apelidos do/a solicitante)
con nº de DNI: *
(ou ben nif, pasaporte...)
e con nº de teléfono de contacto:     *
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS de ensino non universitario DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022, e que, polo tanto, coñece a obriga de realizar a enquisa de autoavaliación da Covid-19, a a obriga de NON acudir á actividade programada no centro e de contactar cos servizos sanitarios seguindo as súas indicacións en caso presentar, cando menos, un dos síntomas compatibles coa covid. *
Required
Infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade do CMUS Xoán Montes co obxecto de xestionar a presente reserva de localidades e xestión de cabida. Ditos datos deixarán de conservarse unha vez xa non sexan necesarios para identificar as persoas asistentes nun eventual caso de rastrexo por contaxio de Covid19, polo que o interesado da o seu consentimento explícito para o emprego dos mesmos.                                                                                                                                     *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Conservatorio Profesional de Música Xoán Montes. Report Abuse