SCL-90 survey

هموطن گرامی لطفا قبل از پاسخ گویی به تست نکات زیر را مطالعه کنید.
1.قبل از هر چیز از همکاری شما برای انجام (اینترنتی) آزمون تشکر می کنیم.این آزمون با مدیریت دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه انجام می شود.
2.تست SCL-90 مانند تست غربالگری دیابت یا فشارخون، یک آزمون غربالگری اولیه روانشناسی استاندارد شده در ایران می باشد که از طریق آن می توان به افرادی که در آستانه خطر مشکلات روانشناسی باشند کمک کرد و در حقیقت در صورت تمایل فرد آزمودنی، با مداخله به موقع از بروز مشکلات جدی (پیشگیری) کرد.
3.بدیهیست تمام اطلاعات این تست محرمانه می باشد و فقط در اختیار مسوول دفتر سلامت روان بیمارستان آتیه قرار خواهد داشت تا در جهت کمک به افراد در صورت تمایلشان استفاده شود.
4.شما از 2 روش می توانید از نتایج آزمونتان مطلع شوید:
• از طریق (ایمیل) شخصیتان در صورتیکه در قسمت مربوطه وارد کنید.
• از طریق مراجعه (حضوری) به دفتر سلامت روان
5.قبل از شروع آزمون تلفن همراهتان را خاموش کرده و از آرام بودن محیط مطمئن شوید.
6.مدت زمان تقریبی پاسخگویی به آزمون حدود 15 دقیقه می باشد.
7.جهت استفاده و آگاهی شما از سایر خدمات ما لینک عضویت در باشگاه همگانی سلامت روان آتیه(بهسرا) به ایمیلتان ارسال می شود.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question