Reale talenter 2019/20 - Foresatte skjema
Dette skjemaet er for at du som foresatt skal vurdere ditt barn. Vi trenger at du svarer på dette på egenhånd. Svar på påstandene med skalaen 0-2 så riktig som mulig for ditt barn.

0= Stemmer ikke
1= Stemmer til en viss grad, eller noen ganger
2= Stemmer godt eller ofte
Email address *
Jeg samtykker at vitensenteret kan bruke bilder av mitt barn i fremtidig markedsføring
Oppfatter ting fort
Har en svært god hukommelse
Kan bli helt oppslukt i ting som han/hun synes er interessant
Viser lett følelser
Har sterke meninger
Er ivrig og observerende
Kan til tider være svært ivrig og intens
Er lite sammen med jevnaldrende på fritiden
Gir uttrykk for at han/hun til tider kjeder seg på skolen
Vet mye om mange ting, er ekstremt nysgjerrig
Barnet kunne lese før det begynte på skolen
Bruker mange fremmedord og begynte med det tidlig
Er perfeksjonistisk
Leser mye vitenskapelige bøker/blader eller science fiction på fritiden
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service