Nabór do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów WFCh

Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ogłasza nabór do Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów WFCh.

Wydziałowa Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. W skład Komisji wchodzi od pięciu do siedmiu osób, w tym przewodniczący będący doktorantem, wiceprzewodniczący będący pracownikiem oraz sekretarz.

Pełnienie funkcji członka Wydziałowej Komisji Stypendialnej jest punktowane przy ubieganiu się o stypendium dla najlepszych doktorantów oraz o stypendium doktoranckie.

Zgłoszenia przesłane przez poniższy formularz będą przyjmowane do 30 października 2016 r.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question