Konference Na cestách / Tagung Auf Reisen
Závazná přihláška
na konferenci Na cestách.
Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska.
Mezinárodní uměleckohistorická konference konaná u příležitosti výstavy Na Sibiř! v Oblastní galerii Liberec, pořádaná v rámci tradičního sympozia Mezery v historii jako součást Festivalu Mitte Europa.

Verbindliche Anmeldung
zur Fachtagung Auf Reisen.
Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschsprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien.
Internationale kunsthistorische Fachtagung anlässlich der Ausstellung Nach Sibirien! in der Regionalgalerie Liberec, veranstaltet im Rahmen des Symposiums Lücken in der Geschichte als Teil des Festivals Mitte Europa.

Liberec, 8.–10. 10. 2015

Pořadatel a místo konání / Veranstalter und Veranstaltungsort:
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 46001 Liberec

Spolupořadatelé / Mitveranstalter:
Festival Mitte Europa, Galerie výtvarného umění v Chebu
Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury. / Das Projekt wurde finanziell vom Kulturministerium der Tschechischen Republik unterstützt.

Účastnický poplatek ve výši 200,- Kč bude hrazen hotově při zahájení. Registrace v pátek od 9:30.
Eine Teilnahmegebühr von 200,- CZK wird bar zu Beginn bezahlt. Registration am Freitag ab 9:30.

Bude zajištěno občerstvení a simultánní tlumočení.
Imbiss und Simultanübersetzung vor Ort.

Ubytování není možné hromadně zajistit, využijte booking.com.
Unterkunft wird nicht organisiert, nutzen Sie booking.com.

Program / Programm (změna programu vyhrazena / Änderungen vorbehalten)
čtvrtek / Donnerstag 8. 10.
17:30 vernisáž výstavy Na Sibiř! Německočeští výtvarní umělci v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí
17:30 Eröffnung der Ausstellung Nach Sibirien! Deutschböhmische bildende Künstler im Ersten Weltkrieg: an der Ostfront und in sibirischer Kriegsgefangenschaft

pátek / Freitag 9. 10.
9:30 – 10:00 Registrace účastníků / Registrierung der Teilnehmer
10: 00 úvodní slovo / Eröffnung der Tagung
10:15 Anna Habánová: Roman Dressler v Paříži / Roman Dressler in Paris
10:45 Filip Suchomel: Fotograf Raimund Stillfried, zakladatel japonské fotografie / Der Fotograf Raimund Stillfried, der Begründer der japanischen Fotografie
11:15 Markéta Hánová: Emil Orlik – Aus Japan

12:00 – 13:00 oběd / Mittagessen

13:00 – 14:30 prohlídka výstavou Na Sibiř! / Rundgang durch die Ausstellung Nach Sibirien!
14:45 Renata Skřebská: Pomníky 1. světové války na severní Moravě a ve Slezsku / Denkmäler des Ersten Weltkriegs in Nordmähren und Schlesien
15:15 Pavla Cenková: Brněnské pomníky z let 1880–1900 jako vizuální symboly identity moravských Němců / Brünner Denkmäler der Jahre 1880–1900 als visuelle Symbole der Identität der Deutschmährer
15:45 Robert Janás: Hans Temple – Moravský Pařížan na Dunaji / Hans Temple – ein mährischer Pariser an der Donau
16:15 Lena Radauer: Viktor Böhm
16:45 Zuzana Skořepová: Od Antverp přes Paříž po Řím. Cesty za uměním Bedřicha/Friedricha Feigla a Otakara Kubína v prvních letech jejich umělecké kariéry / Von Antwerpen über Paris nach Rom. Friedrich Feigls und Otakar Kubíns Reisen zur Kunst in den ersten Jahren ihrer Künstlerkarrieren

18:00 společenské setkání / Abendprogramm

sobota / Samstag 10. 10.
9:00 Ivo Habán: Zachycení cizích kultur nebo trvalejší vliv? Exotické náměty v tvorbě Oskara Spielmanna, Josefa Kitzlera a Maxima Kopfa / Festhalten fremder Kulturen oder beständigerer Einfluss? Exotische Motive im Schaffen von Oskar Spielmann, Josef Kitzler und Maxim Kopf
9:30 Bohuslava Chleborádová: Walter Philipp Kietz (1866-1941)
10:00 Eva Janáčová: Otte Wallish (1903–1977)
10:30 Murray Hall: Der Verlag Gebr. Stiepel als Förderer heimischer Künstler
11:00 Alena Janatková: Der Werkbund der Deutschen in Böhmen
11:30 Richard Němec: Zuhause im Reich? Die sudetendeutche Bauverwaltung unter dem Einfluss der Reichsarchitekten
12:00 Zakončení konference / Tagungsabschluss
13:00 Öffentliche kommentierte Führung in Deutsch mit Lena Radauer


Vyplňte, prosím, formulář a odešlete závazně tlačítkem Odeslat formulář (úplně dole)
Füllen Sie, bitte, das Formblatt aus und schicken Sie es ab - (ganz unten) "Odeslat formulář"

Příjmení a jméno / Name und Vorname
Your answer
Organizace / Institution
Your answer
email
Your answer
Telefon
Your answer
Poznámka
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service