แบบประเมินหลักสูตร
(สำหรับนักเรียนตอบ)
วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้.-

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

หัวข้อในการประเมิน *
5
4
3
2
1
มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน
เนื้อหาของวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรเหมาะสม
ระยะเวลาของเนื้อหาวิชาภายในหลักสูตร
การฝึกปฏิบัติเพีียงพอที่ทำให้ท่านมั่นใจในการกลับไปปฏิบัติงานได้จริง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service