Funktionär motionsloppen
Ditt namn *
Din epost *
Telefonnummer? *
Din ålder *
Medlem i Hisingens Cykelklubb *
Required
Vilket lopp vill du helst hjälpa till på? *
När kan du hjälpa till? *
Required
Vad kan du tänka dig att jobba med? *
Required
Kan du tänka dig att ha en arbetsledande roll? *
Required
Har du behov av specialkost? *
Required
Ditt meddelande
Jag godkänner att angivna uppgifter kan användas för att hantera funktionärsskap för Hisingens CK. Inga uppgifter kommer att skickas vidare till 3:e part. Efter motionsloppen 2019 kommer uppgifterna raderas. (Se nedan) *
Required
Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig inför och i samband med motionsloppen. De uppgifter som kommer hanteras är de som du registrerar samt eventuella kommentarer i fritextfältet "Ditt meddelande".

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas fram till aktiviteterna runt loppen passerat dock senast 2/6-2019 och därefter raderas.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med organisationen av motionsloppen Hisingens Cykelklubb. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller annan tredje part utan laglig grund.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@hisingensck.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hisingens Cykelklubb. Report Abuse