Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety badającej satysfakcję mieszkańców Jeleniej Góry w zakresie jakości świadczenia usług w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra. Ankieta ma m.in. na celu zidentyfikowanie Państwa oczekiwań jako klientów tych instytucji, a także problemów z jakimi Państwo spotykają się korzystając z oferowanych przez nie usług. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane jako wskazówki do opracowania Planu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach II etapu naboru do Programu „Rozwój Lokalny”, który organizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zapewniam, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i analiz, z zachowaniem Państwa anonimowości.

Dziękuję za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety
Jerzy Łużniak
Prezydent Miasta Jelenia Góra
1. Jak ocenia Pan/Pani swoje zadowolenie z obsługi w Urzędzie Miasta Jelenia Góra? *
2. Jak ocenia Pan/ Pani pracownika Urzędu Miasta Jelenia Góra, który załatwiał ostatnio Pana/Pani sprawę pod kątem: *
Bardzo dobrze
Dobrze
Nisko
Bardzo nisko
Kompetencji urzędnika (wiedza, znajomość prawa, procedur)
Kultury osobistej (uprzejmość, życzliwość, taktowność)
Udzielania jasnych i wyczerpujących informacji
Cierpliwości i wyrozumiałości
Zaangażowania w załatwienie sprawy – chęć udzielenia pomocy
Szybkości i skuteczności załatwienia sprawy
Terminowości załatwienia sprawy
Etyki w postępowaniu (bezinteresowność, uczciwość)
Ubioru odpowiadającemu charakterowi wykonywanej pracy
3. Co pracownicy jeleniogórskiego Urzędu Miasta powinni poprawić, aby wzrosło Pana/Pani zadowolenie ze świadczonych przez Urząd usług? Prosimy o podzielenie się opinią poniżej:
4. Czy strona internetowa Miasta Jeleniej Góry jest czytelna, przejrzysta i pomocna? *
5. Czy Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra jest czytelny, przejrzysty i pomocny? *
6. Proszę podzielić się opinią, czy na stronie internetowej Miasta Jeleniej Góry lub BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra, brakuje istotnych dla Pana/Pani treści i informacji? *
7. Czy przewodnik usług świadczonych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - czyli opis najpopularniejszych usług świadczonych w Urzędzie - jest dla Pana/Pani jasny, czytelny i wystarczający? *
8. Jeśli przewodnik usług świadczonych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra nie jest dla Pana/Pani wystarczający, proszę wskazać, opisu jakich usług brakuje:
9. Jak ocenia Pan/Pani? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Nisko
Bardzo nisko
Warunki lokalowe Urzędu Miasta Jelenia Góra
Dostępność w Urzędzie odpowiednich druków, wniosków i formularzy
Czytelność i zrozumiałość dostępnych druków i formularzy
Dostęp do informacji w Urzędzie
Dostępność do kasy
Godziny otwarcia Urzędu
Dostępność Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami
Czas oczekiwania na załatwienie sprawy
Możliwości elektronicznego załatwienia sprawy
Działanie Centrum Obsługi Klienta
Funkcjonalność umieszczonych w budynku Urzędu tablic informacyjnych i oznaczeń poszczególnych pomieszczeń
10. Czy według Pana/Pani należałoby coś zmienić w organizacji Urzędu Miasta w Jeleniej Górze w celu usprawnienia obsługi klientów? Jeśli tak to prosimy o podzielenie się opinią poniżej:
11. Czy jest Pan/Pani zadowolona z jakości usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra? (m.in. jednostki oświatowe, instytucje kultury, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Międzyszkolny Ośrodek Sportu, Dom Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz spółki: MZK, Wodnik, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Termy Cieplickie) *
12. Które jednostki organizacyjne Miasta Jelenia Góra nie spełniają Pana/Pani oczekiwań i dlaczego? Prosimy o podzielenie się opinią poniżej:
13. Co według Pana/Pani należałoby zmienić w organizacji jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra i sposobie świadczenia przez nie usług publicznych? Prosimy o podzielenie się opinią poniżej ze wskazaniem konkretnych instytucji:
14. Czy Pana/Pani zdaniem Miasto Jelenia Góra w odpowiednim stopniu: *
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
Informuje mieszkańców o wszystkich ważnych dla społeczności lokalnej sprawach, tj. podaje informacje o sprawach bieżących, planach i zamierzeniach, postępie realizacji inwestycji, rezultatach podejmowanych działań?
Zasięga opinii wśród mieszkańców, organizacji pozarządowych, społecznych i innych środowisk lokalnych przed podjęciem ważnych decyzji?
Prowadzi konsultacje społeczne we wszystkich istotnych dla społeczeństwa obszarach?
Promuje dialog obywatelski i partycypację społeczną?
Wspiera inicjatywy obywatelskie?
Włącza interesariuszy w proces tworzenia, przeglądu i doskonalenia uchwał, projektów aktów prawa miejscowego oraz zarządzeń ustalających sposób świadczenia usług administracyjnych/komunalnych/społecznych?
Prowadzi działania z zakresu partnerstwa publiczno-społecznego?
Realizuje usługi publiczne w partnerstwie z innymi gminami?
Wspiera rozwój przedsiębiorczości na swoim terenie?
15. Jeśli ma Pan/Pani inne uwagi w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra, prosimy o podzielenie się opinią poniżej:
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy