Repàs Unitat 4 Física i Qímica 3r d'ESO
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nom
Indica si les frases següents són vertaderes o falses
8 points
Captionless Image
Vertadera
Falsa
a
b
c
d
e
f
g
h
Clear selection
Classifica els següents elements segons siguen metalls, no metals o gasos nobles
10 points
Metalls
No metalls
Gasos nobles
Molibdé
Neó
Fósfor
Cesi
Carboni
Heli
Sofre
Radó
Mercuri
Potassi
Clear selection
Tenint en compte la imatge anterior, dels elements del grup 15, qui té major caràcter metàl·lic?
2 points
Clear selection
Tenint en compte la imatge anterior, dels elements del període 4, quin és més reactiu?
2 points
Clear selection
Tenint en compte la imatge anterior, dels elements del període 5, quin té menor reactivitat?
2 points
Clear selection
Per què el Bari té nombre atòmic 56 i el  Hafni 72 i es troben tat pròxims un a l'altre?
2 points
Relaciona els elements següents amb el gas noble que presenta la configuració electrònica a la que tendiran per a ser estables
10 points
He
Ar
Ne
Kr
Xe
Rn
Mg
P
Ba
Li
Sb
Bi
N
B
F
Na
Fent ús de les dades de massa atòmica dels elements (vore taula periòdica del llibre de text), calcula la massa molecular de les següents substàncies:
4 points
16 uma
32 uma
44 uma
58,5 uma
Oxigen diatòmic (O2)
Na Cl
C O2
C H4
Clear selection
Quines d'aquestes propietats són pròpies de les substàncies formades per molècules covalents?
7 points
Captionless Image
Propietat de molècules covalents
No és una propietat de les molècules covalents
a
b
c
d
e
f
g
Clear selection
2 points
Captionless Image
Clear selection
2 points
Captionless Image
Clear selection
4 points
Captionless Image
Es forma al compartir electrons
No es forma per compartir electrons
a
b
c
d
Clear selection
2 points
Captionless Image
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy