แบบสอบถามการใช้งานระบบวิเคราะห์รายการภาษี
กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
๑. การเข้าใช้งานในระบบมีความรวดเร็วมากน้อยเพียงใด
๒. ระบบงานสามารถวิเคราะห์รายการภาษี มีการคำนวณภาษีตามประเภทสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
๓. ระบบงานสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานรายได้ด้วยความรวดเร็วเพียงใด
๔. ระบบงานสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วเพียงใด
๕. ระบบงานสามารถเพิ่มข้อมูลรายการสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วมากน้อยเพียงใด
๖. หากระบบงานเกิดเหตุขัดข้อง ท่านแจ้งเหตุขัดข้องต่อผู้ใด
๗. จากคำถามข้อ ๖ ใช้ช่องทางใด
๘. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน่วยงานของท่านมีการโยกย้ายตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบในการใช้ระบบงานนี้หรือไม่
๙. การคำนาณจำนวนเงินค่าภาษีจากระบบงานวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแบบรายการภาษีตรงกันหรือไม่
๑๐. จากข้อ ๙ ถ้าไม่เท่ากันได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
Your answer
ิ๑๑. จากข้อ ๙ ถ้าไม่เท่ากันเกิดจากสาเหตุอะไร
Your answer
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบงาน
Your answer
๑๓. ข้อเสนอแนะปรับปรุงระบบงาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms