Formularz rejestracyjny na warsztat "Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności w praktyce?"

Warsztat będzie miał charakter praktyczny z elementami wykładu i będzie oparty o doświadczenia własne uczestników w wychowywaniu dzieci. Uczestnicy będą z pomocą osoby prowadzącej trenowali swoje umiejętności rozmawiania z dzieckiem na temat seksualności, odgrywając sytuacje, których już doświadczyli lub zamierzają się z nimi z mierzyć. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Warsztat kierowany jest do rodziców dzieci klas 1-3. Odbędzie się 18 maja 2015r. w poniedziałek w SP nr 61. Organizowany jest przez p. Lidię Mokarską we współpracy ze Stowarzyszeniem REAKCJA, które poprowadzi zajęcia.

Cele warsztatu:

- przekazanie podstawowej wiedzy o seksualności dziecka przed okresem dojrzewania
- kształtowanie wybranych praktycznych umiejętności rozmawiania z dzieckiem o seksualności
- poznanie przez uczestników właściwych sposobów reagowania na dziecięce zachowania seksualne

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa jest udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie z gwiazdką (*), gdyż program warsztatu zostanie przygotowany specjalnie pod grupę osób, która zgłosi swój udział. Przewidywana liczba osób w grupie to 10-12 osób.

Pytania prosimy kierować na adres kontakt@reakcja.net.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question