โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1 (Continuing Education Series for Legal Practitioners No. 1) หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Blockchain and Digital Assets และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” (รับจำนวนจำกัด 400 คน)
ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ 400 ที่นั่งแล้ว ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในโครงการพิเศษของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านอีกในครั้งต่อ ๆ ไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service