Záväzná prihláška
Záväzne sa prihlasujem na konzultácie podnikateľského plánu, dvojdňový tréning a na Regionálne finančné fórum (RFF) pre začínajúcich podnikateľov.

Zaväzujem sa zabezpečiť dostupnosť pracovníkov:
- v týždni 2. – 5. 9.2014, počas ktorého bude realizované úvodné stretnutie a konzultácia podnikateľského plánu v rozsahu 1,5 hod,
- v týždni 8. – 12. 9.2014, počas ktorého sa uskutoční dvojdňový tréning v oblasti prezentačných a komunikačných zručností a prezentovania podnikateľského zámeru poskytovateľom financií a v oblasti získavania finančných prostriedkov,
- dňa 17. 9. 2014, kedy bude realizované Regionálne finančné fórum pre začínajúcich podnikateľov (účasť na úvodnom konzultačnom stretnutí a na dvojdňovom školení je podmienka na účasti na RRF)

Ku záväznej prihláške je nevyhnutné priložiť podnikateľský plán. Podnikateľský plán v rozsahu 1 až 2 strán popisuje:
- produkt resp. službu, vrátane fázy realizácie, t.j. či sa pripravuje, vyvíja, vyrába alebo predáva,
- výhody voči konkurencii,
- popis hlavných trhov, kde sa produkt/služba predáva, resp. bude predávať, ako aj predpokladaný podiel na definovaných trhoch,
- identifikácia a popis konkurencie,
- predbežný odhad budúcich obratov, nákladov a hrubého zisku.
Podnikateľské plány prosíme zasielať do 27. 8. 2014 na adresu: sasikova@bic.sk

Všetky náklady sú hradené z projektu DIFASS (Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments), ktorý realizuje Hlavné mesto SR Bratislava. Tento projekt je podporený cez program INTERREG IVC. Celkový cieľ programu je zlepšiť efektivitu regionálnych politík a nástrojov. INTERREG IVC poskytuje financovanie regionálnej spolupráce v rámci Európy. Je implementovaný v rámci cieľu teritoriálnej spolupráce Európskeho spoločenstva a financovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Názov firmy: *
Your answer
Adresa: *
Your answer
Dátum založenia spoločnosti: *
Your answer
Počet zamestnancov: *
Your answer
Ročný obrat: *
Your answer
Identifikovaný zákazník/cieľová skupina: *
Your answer
Problém/oblasť, v rámci ktorej potrebujete konzultačnú, resp. finančnú podporu: *
Your answer
Kontaktná osoba: *
Your answer
Telefonický kontakt: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service