แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์สมาคมสโมสรนักลงทุน (www.ic.or.th)
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สถานภาพของผู้ใช้บริการสมาคมสโมสรนักลงทุน *
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตำแหน่ง *
ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์ www.ic.or.th บ่อยมากเพียงใด *
ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
โปรดเลือกคำตอบในช่วงที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ระดับความคิดเห็น ดังนี้ 1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ (www.ic.or.th)
เนื้อหาข้อมูลมีความทันสมัย ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล เช่น การจัดหมวดหมู่ การจัดวาง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ และการดาวน์โหลดข้อมูล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสวยงามของเว็บไซต์ เช่น สีสัน ภาพประกอบ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายและชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่รวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
กรุณากรอกความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
โปรดระบุ e-mail (สำหรับการรับของที่ระลึก) *
Your answer
แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขอขอบคุณท่านสำหรับการร่วมตอบแบบสอบถามเป็นอย่างยิ่ง
ร่วมตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
ท่านสามารถลุ้นรับของที่ระลึกจากสมาคม โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์สมาคม
*สงวนสิทธิ์ในการเดินทางมารับของที่ระลึก ที่สมาคมสโมสรนักลงทุน (สำนักงานกรุงเทพฯ) เท่านั้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms