Mišljenje, inteligencija

Test znanja - odgovorite na sva pitanja; nepotpuni odgovori se ne priznaju.
  Kada polazimo od jednog pitanja a dolazimo do mnoštva mogućih rešenja
  Kada polazimo od nekoliko pretpostavki i nalazimo jedno tačno rešenje
  Please enter one response per row
  Kada na osnovu mnoštva primera uviđamo neko pravilo
  Kada predviđamo ili prepoznajemo moguće situacije koje su posledice pravila koje poznajemo
  Please enter one response per row
  Kada razmišljamo o onome što je nepostojeće
  Kada razmišljamo o onome što postoji
  Please enter one response per row
  Kada govorimo o pojavama, osobama, situacijama koje možemo doživeti čulima
  Kada govorimo o onome što je na nivou pojmova i što čulima ne možemo registraovati
  Please enter one response per row
  Opšti faktor
  Spacijalni faktor
  Verbalni faktor
  Faktor rezonovanja
  Intrapersonalna inteligencija
  Perceptivni faktor
  Muzička inteligencija
  Inteligencija telesnih pokreta
  Specifični faktor
  Tečnost pri govoru
  Lingvistički faktor
  Logičko-matematička inteligencija
  Interpersonalna inteligencija
  Inteligencija telesnih pokreta
  Faktor memorije
  Numerički faktor
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Naglo raste
  Raste do 18-20-te godine
  Naglo opada
  Može da raste do kraja života
  Ima "plato od 20-25-te godine života
  U početku života ima ekspanzivan razvoj
  Počinje u prenatalnom periodu
  Maksimalan razvoj pojedinca je daleko od mogućeg maksimuma populacije
  Tokom života može razvoj može da bude u kontinuiranom usponu
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  IQ=50-70
  IQ=30-50
  IQ ispod 30
  Mentalni uzrast do 2 godine
  Mentalni uzrast 2-7 godina
  Mentalni uzrast 7-12 godina godina
  Idu u "normalne škole"
  Idu u "specijalne škole"
  Mogu da se opismene i da računaju
  Ne mogu da kontrolišu sfinktere
  Mogu da se zaposle
  Idu na zanate
  Mogu da se socijalizuju
  Imaju tutora
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question