Welkom by Haasbroek-Willemse Testamente

Ons wil u adviseer dat u testament gereeld hersien moet word, veral onder die volgende omstandighede:

- indien een of meer van u kinders tot sterwe gekom het.
- indien u kinders intussen meerderjarig geword het.
- indien u intussen geskei is.
- indien u weer getroud is.
- indien u bykomende eiendom aangekoop het.
- indien u enige van die bepalings van u testament wil wysig.
- indien en wanneer u so verkies.

Indien u verlang dat ons u testament hersien of wysig, volg asb. die volgende stappe:

- Voltooi die onderstaande besonderhede volledig.
- U sal so spoedig moontlik daarna u opgestelde testament ontvang.
- Gaan die testament sorgvuldig na.
- Indien u wysigings verlang of enige navrae het, e-pos dit na
mattwillemse@haaswil.co.za.
- Indien u tevrede is met die testament, maak 'n afdruk daarvan, onderteken
dit en bewaar dit veilig.

Die vereistes vir die opstel en ondertekening van 'n testament is as volg:

- Ondertekening van die testament moet in die teenwoordigheid van 2 onafhanklike
getuies plaasvind.
- Albei getuies moet 14 jaar wees.
- Die getuies mag nie voordeel uit die testament ontvang nie.
- Die getuies mag nie die eksekuteur of trustee wees nie.
- Die getuie mag ook nie jou man of vrou wees nie.

Voordele om langslewende as Eksekuteur aan te stel:

- Die goedgekeurde fooi om 'n boedel te beredder is 3,5% plus BTW op die totale waarde van die boedel.
- Die langslewende kan nou 'n fooi beding by enige instansie.
- Op 'n boedel van R1 miljoen kan 'n bedrag van tussen R 10 000 en R 15 000 op die eksekuteursloon bespaar word.
- Die langslewende kan, deur byvoorbeeld die aanstelling van 'n plaaslike prokureur, gereelde en onmiddellike toegang hê
en navrae rig.

Gereelde vrae wat gevra word:

- 'n Eksekuteursbrief word binne 3-4 weke deur die Meester van die Hooggeregshof uitgereik.
- 'n Normale en standaard boedel word tussen 3-4 maande afgehandel.
- Die roerende bates en kontant word vinniger afgehandel.
- Haasbroek-Willemse Ingelyf se huidige tarief om 'n boedel te beredder is 2.5% plus BTW.
- U testament met die laaste datum is gewoonlik die geldige testament.
  This is a required question

  TESTATEUR ( MAN )

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  TESTATRISE ( VROU )

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  HUWELIKSTATUS

  This is a required question

  KINDERS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ERFGENAME

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  TRUSTS VIR MINDERJARIGE KINDERS

  This is a required question

  WIE ERF IN GEVAL VAN GESINSUITWISSING?

  This is a required question

  BENOEMING VAN VOOGDE , TRUSTEES EN EKSEKUTEURS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ORGAANSKENKING?

  This is a required question

  VERASSING?

  This is a required question

  LEWENDE TESTAMENT?

  This is a required question