แบบตอบรับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน  การบัญชี และสินทรัพย์ หลักสูตร  “การดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563”
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมนันทพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
หมายเหตุ  
1.  ในวันฝึกอบรม  สพม.เขต  28  จะจัดอาหารกลางวันจำนวน  1  มื้อ  อาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน  2  มื้อ
2. สพม.เขต  28  ขอสงวนสิทธิ์ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโรงเรียนละ  3  คน  หากโรงเรียนส่งผู้อบรมมากว่า 3  คน  ให้โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- ตอบรับภายในวันที่ 22 กรกฎาคม  2563  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และนางสาวกชกร  บุญเกิ่ง  โทร.088-5860725,084-5491412

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1  ข้อมูลหน่วยงาน
โรงเรียน *
ส่วนที่  2  ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  3  คน
ชื่อ-สกุล คนที่ 1 *
ตำแหน่ง *
งานที่รับผิดชอบ *
โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
ID LINE *
ชื่อ-สกุล  คนที่ 2 *
ตำแหน่ง *
งานที่รับผิดชอบ *
โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
ID LINE *
ชื่อ-สกุล คนที่ 3 *
ตำแหน่ง *
งานที่รับผิดชอบ *
โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
ID LINE *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy