แบบสำรวจความคิดเห็นผู้อ่านหนังสือของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ใคร่ขอความเห็นจากท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. มีความยินดีที่จะมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นนี้สมบูรณ์เป็นจำนวน 10 ท่านในแต่ละเดือน

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

ท่าน "รู้จัก" หรือ "ทราบข่าวประชาสัมพันธ์" หนังสือของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. จากช่องทางใด
ชื่อหนังสือที่ท่านแสดงความคิดเห็น *
Your answer
ท่านซื้อหนังสือเล่มนี้จาก *
ร้าน
สาขา
Your answer
เว็บไซต์
Your answer
อื่นๆ
Your answer
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ : *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ :
Your answer
อายุ *
เพศ *
เลือกจากรายการ
อีเมล : *
โปรดระบุอีเมล เพื่อรับข่าวสารและสิทธิพิเศษจากสำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
Your answer
ระดับการศึกษา *
สถาบันการศึกษา
Your answer
สาขาวิชา
Your answer
อาชีพ *
Required
ตำแหน่ง
กรณีที่ท่านเป็น ครู / อาจารย์ โปรดระบุวิชาที่สอน
Your answer
ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ
เหตุผล 3 อันดับแรกที่ท่านตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้
เหตุผลอันดับที่ 1 เลือกจากรายการ *
เหตุผลอื่นๆ :
Your answer
เหตุผลอันดับที่ 2 เลือกจากรายการ *
เหตุผลอื่นๆ :
Your answer
เหตุผลอันดับที่ 3 เลือกจากรายการ *
เหตุผลอื่นๆ :
Your answer
ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ *
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เนื้อหา
สำนวนภาษา / คุณภาพการแปล
ประโยชน์ตามความคาดหวัง
ปก
การจัดรูปเล่ม
คุณภาพการพิมพ์
ท่านมีความสนใจหนังสือในหมวดใดเพิ่มเติม *
เลือกได้หลายรายการ
Required
หากมีความสนใจหมวดอื่น โปรดระบุ
Your answer
หากท่านต้องการให้สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. แนะนำหนังสือเล่มนี้ หรือส่งข่าวสารให้กับองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่ท่านรู้จัก โปรดแจ้งอีเมล จักเป็นพระคุณยิ่ง
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆ :
Your answer
การตอบแบบสำรวจทางอินเทอร์เน็ต *
สำหรับลูกค้าโปรดเลือกข้อ 1. ใช่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms