แบบสำรวจความคิดเห็นผู้อ่านหนังสือของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. ใคร่ขอความเห็นจากท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. มีความยินดีที่จะมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นนี้สมบูรณ์เป็นจำนวน 10 ท่านในแต่ละเดือน

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลส่วนบุคคล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ

  เหตุผล 3 อันดับแรกที่ท่านตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  เนื้อหา
  สำนวนภาษา / คุณภาพการแปล
  ประโยชน์ตามความคาดหวัง
  ปก
  การจัดรูปเล่ม
  คุณภาพการพิมพ์
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image