การส่งต้นฉบับบทความ
วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ แบ่งเนื้อหาของวารสารออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์ต้องไม่เกิน 1 ปี) เรื่องละประมาณ 10 หน้ากระดาษขนาด A4
​ 2. บทความทางวิชาการ เรื่องละประมาณ 10 หน้ากระดาษขนาด A4
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
สำหรับผู้ที่จะตีพิมพ์บทความลงในวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์นั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ เรื่องละ 2,500 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณที่จะพิจารณาคุณภาพทางวิชาการของบทความและค่าดำเนินการอื่นๆ
Email address *
ชื่อ-สกุล ผู้ส่งบทความ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ชื่อบทความ *
ประเภทบทความ *
บทคัดย่อ (ไม่เกิน 1MB) *
Required
บทความฉบับเต็ม(ไม่เกิน 100 MB) *
Required
การชำระเงินค่าตีพิมพ์บทความ
เลขที่
ธนาคาร, สาขา, เลขที่, ลงวันที่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms