แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงงานสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล
คำชี้แจง
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้
    5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
    4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจมาก
    3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจปานกลาง
    2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจน้อย
    1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ภาควิชา *
สถานภาพ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการงานสารสนเทศฯ
การให้บริการสอบถาม/แก้ไขปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ *
5
4
3
2
1
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต *
5
4
3
2
1
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อกับระบบ
ความรวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล
การให้บริการจองใช้ห้องปฎิบัติการเพื่อการเรียนการสอน
การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) *
5
4
3
2
1
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการในการตั้งค่าใช้งาน
ความครอบคลุมของสัญญาณ Wi-Fi
ความรวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล
การบริการกำหนดคุณสมบัติชุดคอมพิวเตอร์ /สอบถามราคาคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ประกอบ
5
4
3
2
1
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการ
Clear selection
การบริการเว็บไซต์ *
5
4
3
2
1
ความสะดวกรวดเร็วในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ท่านได้รับประโยชน์จากการให้บริการเว็บไซต์
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจจากการให้บริการเว็บไซต์
การบริการโปสเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ การจัดทำสื่อ *
5
4
3
2
1
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
ได้รับบริการตรงตามที่ต้องการ
คุณภาพของงานที่ให้บริการ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
4
3
2
1
ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
ความเต็มใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ
งานที่ให้บริการมีความถูกต้องครบถ้วน
ให้บริการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
มีแบบฟอร์มที่ง่ายต่อการกรอกข้อมูล
โดยรวมท่านพึงพอใจในการใช้บริการงานสารสนเทศฯ
Clear selection
การให้บริการออนไลน์ การประชุมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดกิจกรรมออนไลน์ ของคณะ ตามหลักการ New Normal สู่ Next Normal *
5
4
3
2
1
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
ได้รับบริการตรงตามที่ต้องการ
คุณภาพของงานที่ให้บริการ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahidol University. Report Abuse