แบบทดสอบออนไลน์ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ย้ายลิงก์ไปที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2fNGRWEgxI053KUCn6aPPzAKqN_09kG8_rRwgGsQ40SB6sA/viewform
ขออนุญาตปิดระบบในหน้าเว็บนี้คับ เนื่องจากระบบมีปัญหาด้านการส่งใบประกาศออนไลน์ ทำให้หลายท่านที่สอบผ่านแล้วไม่ได้รับใบประกาศส่งเข้าทางเมล โดยระบบสามารถดำเนินการได้แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผมจึงขออนุญาตปิดระบบชั่วคราวไปก่อน จนกว่าใบประกาศในระบบอัตโนมัติจะทยอยส่งให้ท่านครบทั้ง 11,000 ท่าน และคาดว่าจะสามารถเปิดระบบได้อีกทีในวันที่ 10 เมษายน 2563 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาทำแบบทดสอบ และต้องขออภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ระบบมีปัญหาในการส่งใบประกาศออนไลน์ หากแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วผมจะเปิดระบบให้ท่านได้เข้ามาทดสอบออนไลน์ตามกำหนดอย่างแน่นอนคับ
ปล. มีเมลของหลายท่านที่สอบผ่านแล้วแต่ระบบไม่สามารถส่งเมลไปให้ท่านได้ ด้วยสาเหตุไม่พบที่อยู่เมลคับ ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบให้ดี) บางทีได้ใบประกาศแล้วแต่ระบบส่งไปเมลท่านแต่ไม่พบที่อยู่เมล ทำใไ้ท่านไม่สามารถรับใบประกาศได้

ท่านสามารถทบทวนเนื้อหาได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/sri2-dl

ใบประกาศสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับ (สอบ28-31 มีนาคม2563) ตามลิงก์นี้คับ
https://sites.google.com/saraburi2.go.th/sri2-digital-literacy/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0-digital-literacy

แบบทดสอบออนไลน์ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ย้ายลิงก์ไปที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2fNGRWEgxI053KUCn6aPPzAKqN_09kG8_rRwgGsQ40SB6sA/viewform

...ขอบคุณครับ...


การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) มีจำนวนเนื้อหา 9 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.สิทธิและความรับผิดชอบ
2.การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
3.การสื่อสารยุคดิจิทัล
4.ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
5.ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
6.แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
7.สุขภาพดียุคดิจิทัล
8.ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
9.กฎหมายดิจิทัล


อ้างอิงเนื้อหาจาก
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) : 30
Email *
Submit
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2. Report Abuse