แบบฟอร์มการขอ Username และ Password ระบบ VPN สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรุณากรอกข้อมูลตามที่ระบุให้ครบถ้วน โดยแต่ละแหล่งฝึกสามารถขอได้หน่วยงานละ 1 user
ชื่อแหล่งฝึกปฏิบัติงาน (ภาษาไทย) *
ตัวอย่าง กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Your answer
ชื่อแหล่งฝึกปฏิบัติงาน (English) *
ตัวอย่าง Pharmacy Practice Division, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani
Your answer
ชื่อผู้ประสานงาน (ภาษาไทย) *
ตัวอย่าง ภก.ปันยา เป็นสุข
Your answer
ชื่อผู้ประสานงาน (English) *
ตัวอย่าง Panya Pensuk
Your answer
ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ประสานงานแหล่งฝึก
ตัวอย่าง เภสัชกรปฏิบัติการ
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
E-mail *
Your answer
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในการใช้บริการผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service