Formularz zgłoszeniowy do III Biegu Morsa oraz Wielkiego Morsowania w Sulejowie, 14 stycznia 2018 - Jest już zamknięty
Istnieje możliwość zapisać się na Wielkie Morsowanie w biurze imprezy od godziny 10:00
Regulamin III Biegu Morsa w Sulejowie
Regulamin III Biegu Morsa w Sulejowie
14 stycznia 2018
(wersja z lokalizacją na Stadionie Miejskim)

1. CEL IMPREZY
a) Promocja Miasta i Gminy Sulejów, KS AMBER w Polsce i na świecie.
b) Promocja biegów oraz zdrowego trybu życia, hartowania organizmu w niskich temperaturach.

2. ORGANIZATOR:
a) Organizatorem jest KS AMBER przy współudziale UM Sulejów, Stowarzyszenia Sulejów Dla Pokoleń, OSP Sulejów, firmy Kajmar, Sulejowskie Morsy
b) Biuro biegu będzie się znajdowało 14.01.2018 roku w Sulejowie na Stadionie Miejskim przy ul. Piotrkowskiej

3. TERMIN, MIEJSCE, TRASA:
a) Bieg Morsa w Sulejowie odbędzie się 14.01.2018 roku o godz. 11.00 na dystansie 2,75 km. Trasa będzie przebiegała po ścieżkach wokół ośrodków wypoczynkowych w Sulejowie i będzie oznaczona przez organizatora. Start i Meta – Stadion Miejski
b) Limit czasu wynosi 20 min

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 14.01.2018r.
b) Uczestnicy startują w biegu jedynie w: szortach - mężczyźni, szortach i minimalnym zakryciu tułowia - kobiety, dopuszcza się udział uczestników także w koszulkach t-shirt (podkoszulek mający krótkie rękawy), czapkach i rękawiczkach.
c) Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin biegu występuje możliwość zalegania śniegu na trasach biegu.
d) Zgłaszający się do biegu uczestnicy oświadczają, że stratują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w III Biegu Morsa w Sulejowie, tj. biegu w terenie, w zimie, przy niskiej temperaturze otoczenia i w minimalnej ilości odzieży, czego potwierdzeniem będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w III Biegu Morsa w Sulejowie lub popisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu.
e) Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe. Weryfikacja będzie przebiegała na podstawie dowodów osobistych lub paszportów – data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania.
f) Udział w biegu jest bezpłatny.

5. ZGŁOSZENIA:
a) Zgłoszenia do III Biegu Morsa w Sulejowie, będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny opublikowany na stronie amberklub.pl oraz wydarzeniu na Facebooku. W terminie do godz 18:00, 13.01.2018 roku.
b) Po tym terminie o ile będą wolne miejsca istnieje możliwość zgłoszenia w dniu startu 14.01.2018 w biurze biegu w godz. 10:00 –10:30.
c) Limit uczestników biegu 200 osób!
d) Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem na liście startowej w biurze III Biegu Morsa w Sulejowie dniu 14.01.2018r.
e) Uczestnik startujący w III Biegu Morsa w Sulejowie wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji III Biegu Morsa w Sulejowie, a także przetwarzania swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
f) Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.
g) Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej sportowej rywalizacji.
h) Po biegu zapraszamy do kąpieli w Pilicy w ramach Wielkiego Morsowania w Sulejowie

6. KLASYFIKACJE:
a) Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

7. ŚWIADCZENIA:
a) pamiątkowy medal
b) pomiar czasu
c) posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu
d) zabezpieczenie medyczne
e) oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu
f) niezapomnianą atmosferę
g) nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna ufundowane przez UM Sulejów

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.
b) Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
c) Uczestnicy startujący w zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
d) Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

Tel. do organizatora: +48 502 94 11 22, msuszka@wp.pl

Regulamin Zasady korzystania z kąpieli zimnowodnych „MORSOWANIA” organizowanych przez:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "AMBER"
§1 Do kąpieli ma prawo każda osoba, na zasadzie pełnej dobrowolności i na własną odpowiedzialność, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.
§2 Nowy uczestnik kąpieli ma obowiązek zgłosić się do władz klubu celem otrzymania informacji o zasadach udziału w kąpielach.
§3 Kąpiele zimnowodne odbywać się będą w okresie od listopada do końca marca każdego roku, niezależnie od temperatury wody i powietrza w każdą niedzielę o godz. 11.00.
§4 Każda kąpiel będzie rejestrowana w klubowym „Dzienniku Morsowań”, do którego każdy uczestnik ma obowiązek się wpisać przed przystąpieniem do kąpieli.
§5 Klub przydziela instruktora - członka zarządu, który udziela kąpiącym instruktażu i określa szczegółowo czynności wstępne, bieżące i końcowe.
Są to:
1.Gimnastyka rozgrzewająca w stroju kąpielowym,
2. Powolne wchodzenie do wody po rozgrzaniu gimnastycznym,
3. Zanurzanie w wodzie, bez zanurzenia głowy i moczenia włosów,
4. Zanurzenie głowy lub nurkowanie w wodzie może odbywać się tylko w czepku i wyłącznie przez doświadczonych uczestników kąpieli,
5. Przebywanie w wodzie do 30 sekund dla osób kąpiących się po raz pierwszy,
6. Przebywanie w wodzie do 3 minut dla osób kąpiących się już wielokrotnie,
7. Gimnastyka rozgrzewająca po ostatnim zanurzeniu,
8. Zmiana stroju kąpielowego – przebieranie i wysuszenie,
9. Po przebraniu dalsza gimnastyka rozgrzewająca, poprzez biegi i przysiady.
§6 Nie wolno zażywać alkoholu przed kąpielą.
§7 Klub nie bierze odpowiedzialności za kąpiele niekontrolowane i niewykonane zgodnie z zatwierdzonym i podpisanym regulaminem.

Program III Biegu Morsa oraz Wielkiego Morsowania w Sulejowie
10:00-10:30 – weryfikacja i rejestracja uczestników Biegu Morsa w Sulejowie (Stadion Miejski)
10:00-11:20 Weryfikacja uczestników morsowania (Stadion Miejski)
11:00 - Start biegu (Stadion Miejski)
11:20 - Rozgrzewka przed wielkim Morsowaniem w Sulejowie (Stadion Miejski)
11:20 - Zamknięcie mety biegu. (Stadion Miejski)
11:30 - Wspólne Wielkie Morsowanie (Biała Plaża przy ośrodkach wypoczynkowych)
11:40 - Ognisko, herbata, gorący posiłek dla uczestników biegu i morsowania
11:50 - Licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - prowadzi Sulejów dla Pokoleń
12:30 - Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
13:00 - Zakończenie imprezy

Zapewniamy: pamiątkowy medal, pomiar czasu, posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu, zabezpieczenie medyczne, oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu, nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna ufundowane przez UM Sulejów
Zabezpieczenie miejsca kąpieli przez ratowników OSP Sulejów, PSP Piotrków Tryb.
Posiłek regeneracyjny po zakończeniu morsowania
niezapomnianą atmosferę
Obowiązuje:
-Weryfikacja uczestników
-Regulamin Biegu Morsa w Sulejowie
-Regulamin Morsowania KS Amber

Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service