"Otpad nije smeće!" ANKETA
U cilju što cjelovitijeg sagledavanja problema otpada i njegova što djelotvornijeg rješavanja, pozivamo Vas da nam odgovorite na pitanja u anketi. Vaša mišljenja, stavovi i prijedlozi zasigurno će nam pomoći u rješavanju navedene problematike i iznalaženju najboljih rješenja. Anketa je anonimna.
1. Odvozi li se miješani komunalni otpad redovito u Vašoj ulici? *
2. Odvozi li se razvrstani otpad redovito u Vašoj ulici? *
3. Nalazi li se u blizini Vašeg mjesta stanovanja dovoljno spremnika za odvojeno skupljanje papira, stakla, plastike i tekstila na javnim površinama? *
4. Jeste li do sada koristili uslugu odvoza glomaznog otpada na zahtjev? *
5. Jeste li ikada odložili svoj otpad u jedno od reciklažnih ili mobilnih reciklažnih dvorišta? *
6. Odvajate li otpad u svome kućanstvu? *
7. Ukoliko odvajate otpad, koje vrste otpada odvajate? *
8. Na koji način ste saznali za web stranicu i projekt "Otpad nije smeće!"? Putem: *
9. Koji bi po Vama bio najbolji način informiranja i educiranja građana glede postupanja sa otpadom od strane Čistoće d.o.o. Split i Grada Splita? Putem: *
10. Ocijenite ocjenom 1 do 5 u kojoj ste mjeri zadovoljni uslugama Čistoće d.o.o. Split? *
11. Što biste predložili Čistoći d.o.o. Split za poboljšanje kvalitete usluga?
12. Spol
Clear selection
13. Koliko imate godina?
14. Ulica u kojoj stanujete?
15. Mjesto stanovanja (gradski kotar/mjesni odbor)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.