Formularz programowy - Tsuru 2019
Regulamin atrakcji
1) Twórcą atrakcji staje się osoba, która zgłosi swoją atrakcje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie wydarzenia i której atrakcja zostanie przyjęta przez odpowiedniego koordynatora atrakcji.
2) Zgłaszanie atrakcji odbywa się w dniach: 23.09.2019 r. - 31.10.2019 r. (do 23:59:59) za pomocą formularza zgłoszeniowego.
3) Zgłaszający atrakcję zostanie poinformowany o jej przyjęciu lub odrzuceniu do 03.11.2019 r.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia atrakcji bez podania powodu.
5) Twórcom atrakcji przysługują zniżki w wysokości 50% zniżki za każdą godzinę atrakcji. W przypadku kiedy atrakcję prowadzi więcej niż jedna osoba, zniżka jest równomiernie rozdzielana pomiędzy prowadzących.
6) Zgłaszane atrakcje nie powinny trwać krócej niż 60 minut i dłużej niż 4 godziny
7) Osoba prowadząca konkursy jest zobowiązana do odebrania nagród od Organizatora przed rozpoczęciem się atrakcji.
8) Jeśli twórca atrakcji nie może zjawić się na konwencie, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.
9) Odbiór zniżki/zwrotu za prowadzenie atrakcji będzie możliwy pod koniec konwentu, bądź po odbytych się atrakcjach.

W razie bezpośrednich pytań proszę kontaktować się z nami pod adresem e-mail: tsuru.atrakcja@gmail.com
Przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przyjęcia niniejszego zgłoszenia na podstawie pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach realizacji zgłoszeń jest "Bora" Bogusław Rakowski z siedzibą w Radlinie przy ul. ks. kard. Bolesława Kominka 153/2, 44-310 Radlin. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzenia "Aicon 2019" odbywającego się w Rybniku oraz w celach statystycznych i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia niniejszego zgłoszenia.
Akceptacja *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy