Přihláška za přidruženého člena Pro náš dům, z.s.
Staňte se přidruženým členem zapsaného spolku Pro náš dům a správa bytového domu už pro Vás nebude  žádný problém.

Členský příspěvek pro rok 2023 a 2024 je ve výši 1.200,- Kč + 21% DPH - 252,- Kč, tj. celkem 1.452,- Kč.

Stanovy naleznete zde:  http://www.pronasdum.cz/images/img/Stanovy_OS_PND/stanovy_os_pnd.pdf.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Proč se stát přidruženým členem:
Budete mít možnost konzultovat a využívat bezplatné poradenství v oblasti bydlení (právní, ekonomické, technické, energetické).
Budete ve spojení s lidmi, kteří sledující stejné cíle a sdílí společné zájmy.
Budete mít přístup k aktuálním informacím z oblasti legislativy spolu s výkladovým komentářem.
Pravidelně budete dostávat elektronický zpravodaj Pro náš dům - 6x ročně a elektronický zpravodaj Speciál - 8x ročně
Budete se moči účastnit online živých diskuzí se specialisty v oblastech energetiky, ekonomiky, stavebních materiálů a technologií a to na platformě ZOOM Meeting
Pro členskou základnu realizujeme célená setkání členů, kdy si mužete sdělovat své zkušenosti, ale také konzultovat problémy, které řešíte.
Výrazná sleva na naše placené služby a aktivity.

Tak například běžná cena konferenčního poplatku je 1200,- Kč za osobu včetně DPH 21%, pokud je váš bytový dům přidruženým členem, platí roční členský příspěvek, pak za účast na takové konferenci zaplatí polovinu, tedy pouze 600,- Kč bez DPH 21% za osobu. Pokud se konference zúčastní více zástupců vašeho bytového domu, úspora bude o to víc patrná.

Pokud si teď říkáte, že odborných znalostí máte dostatek, pak třeba budete chtít využít slevu na termovizní snímkování nebo zajištění platformy Domovní internetové nástěnky, na které poskytujeme přidruženým členům min. 10 % slevu. Také nabízíme přidruženým členům slevu na servis oken a dveří u smluvního partnera Repros plus. Kompletní výčet našich služeb samozřejmě naleznete na našich stránkách, my však preferujeme individuální a osobní jednání. Proto pokud byste měli zájem, tak nám třeba napište na naši e-mailovou adresu info@pronasdum.cz. Společně pak probereme další možnosti a výhody přidruženého členství pro váš bytový dům.

O tom, že být přidruženým členem se vyplatí, ví své už mnoho z vás!
Přihlašuji se za přidruženého člena: *
Výběrem položky "Ano" projevujete svobodný zájem stát se přidruženým členem Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, Brno 602 00. Na základě této informace bude zahájen schvalovací proces za přijetí vámi zastupovaného subjektu za přidruženého člena. O výsledku vás budeme informovat do čtrnácti dnů od obdržení této přihlášky.
Přihlašovací údaje:
Podklad pro fakturaci.
IČO subjektu: *
Slouží jako variabilní symbol pro účely vystavení faktury a následné platby. V případě přihlášení jako FO uveďte rodné číslo (prvních 6 číslic, tj. vše před lomítkem).
Název subjektu: *
Podle zápisu v rejstříku. Použijte diakritiku.
Adresa - ulice a číslo popisné: *
Adresa - město: *
Adresa - PSČ: *
Kontaktní osoba: *
použijte diakritiku ve formátu příjmení - jméno
Telefonní kontakt: *
Kontaktovat vás budeme jen v souvislosti s přihláškou za přidruženého člena.
Poučení o zpracování osobních údajů:
Bez udělení souhlasu není možné se stát přidruženým členem.
Souhlasíte se zpracováním osobních údajů? *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle daného stanovami spolku, a to zejména podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb Pro náš dům z.s., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon statutárních zástupců SV, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou Pro náš dům z.s. a adresa osoby (ulice, číslo, PSČ a město). Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři Pro náš dům z.s. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Pro náš dům z.s., Dřevařská 14, 602 00 Brno.Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Petr Němec, mail:  petr.nemec@pronasdum.cz, mobil: 736 487 761
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy