แบบสอบถามประเมินโครงการอบรมระบบสมัครเรียน และรายงานตัวนิสิตผ่านระบบออนไลน์
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวการศึกษา ปีกาศึกษา ๒๕๖๑ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. สถานภาพ
๒. ตำแหน่ง
๓. ระดับการศึกษา
๔. ประสบการณ์ในการทำงาน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service