แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณต่อการใช้ระบบ TSU MOOC
ความพึงพอใจ
1. เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การให้ความช่วยเหลือ/ตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความพึงพอใจโดยรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse