แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คณะ/หน่วยงานที่สังกัด *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบ TSU MOOC
1. เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. การให้ความช่วยเหลือ/ตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความพึงพอใจโดยรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse