TEST - English class 4, 3rd period
Pečlivě si přečti zadání, nespěchej, než test uzavřeš, své odpovědi si důkladně zkontroluj. Pracuj bez pomůcek - spolehni se na svůj úsudek. U psaných odpovědí se pokus odpovědět celou větou (za 1 bod) nebo alespoň slovem (půl bodu).

Můžeš vyplnit jen jednou, nemáš možnost test opakovat víckrát.

Good luck!
Jméno a příjmení *
Translate (přelož): a WIND *
1 point
Translate (přelož): a CHURCH *
1 point
Translate (přelož): KOUPELNA *
1 point
Tick the right pairs (zaškrtni správné dvojice): *
6 points
bolesti v krku
dívat se, sledovat
bubny
podzim
výtvarná výchova
naštvaný
drums
angry
sore throat
(to) watch
Art
autumn
Find the wrong word, which doesn´t belong to the topic (najdi nesprávné slovo, které nepatří k tématu): FURNITURE *
1 point
Find the wrong word, which doesn´t belong to the topic (najdi nesprávné slovo, které nepatří k tématu): SPORTS *
1 point
Tick the right pairs (zaškrtni správné dvojice): *
5 points
he has got
we have got
I haven´t got
they are
you aren´t
já nemám
oni jsou
vy nejste
on má
my máme
Tick the right word, which belongs to the sentence (zaškrtni správné slovo, které patří do věty - dej pozor, jestli jde o sloveso mít nebo být, nejdříve si přelož do češtiny): *
5 points
are
is
has got
am
have
My dad ... a new car.
John ... my best friend.
I .... nine (years old)
We ... got History today.
They ... at home now.
Tick the right word, which belongs to the sentence (zaškrtni správné slovo, které patří do věty): *
4 points
brother
do
likes
ride
My mum ... flowers.
I can ... a bike.
My little ... is five.
Do you ... a homework every day?
Choose the right pairs sentence-picture (vyber správné dvojice věta-obrázek). *
3 points
Required
Choose the picture, which belongs to the description in the text (vyber obrázek, který odpovídá popisu v textu): I am from the Czech Republic. I live in a little village. There is a very nice forest, I like going there. There is a little shop and one school in the village, but there isn´t a cinema. *
3 points
Required
What´s the time? Tick the right pairs (zaškrtni správné dvojice): *
4 points
třičtvtě na 8
půl 6.
čtyři hodiny
čtvrt na 11
four o´clock
a quarter past ten
half past five
a quarter to eight
Tick the right pairs (zaškrtni správné dvojice): *
5 points
No, I´m not.
Yes, it does.
No, I can´t.
Yes, I do.
No, he hasn´t.
Do you like comedies?
Are you a boy?
Can you play a guitare?
Has he got a brother?
Does it fly?
N. 1
Answer the question from the recording N 1 (odpověz na otázku z nahrávky N 1): *
N 2
Answer the question from the recording N 2 (odpověz na otázku z nahrávky N 2): *
N 3
Answer the question from the recording N 3 (odpověz na otázku z nahrávky N 3): *
N 4
Answer the question from the recording N 4 (odpověz na otázku z nahrávky N 4): *
Write 5 and more sentences about yourself "My daily programme" (napiš 5 a více vět o sobě "Můj denní program"): *
Choose the picture - how did you past the test (vyber obrázek - jak se ti test podařil): *
Vytvořila: Mgr. Dagmar Machálková
Zdroje: Cityofparramatta.nsw.gov.au [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cityofparramatta.nsw.gov.au%2Fliving-community%2Flibrary%2Flearn-english-online&psig=AOvVaw2O1GgxvK_lO9LBnrlJ_974&ust=1588450957909000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjw7Iy_k-kCFQAAAAAdAAAAABAD; Medium.com [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://pin.it/45DWLRa; Australian Rotary Health [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faustralianrotaryhealth.org.au%2F2019%2Fpage%2F12%2F&psig=AOvVaw0xt7AKzByb7sX3QwzWYro_&ust=1588448862955000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCmuqm3k-kCFQAAAAAdAAAAABAL; Pxhere.com [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://get.pxhere.com/photo/girl-flower-model-spring-child-clothing-season-fun-dress-toddler-photo-shoot-soap-bubbles-play-outside-make-soap-bubbles-girl-plays-children's-1043080.jpg; Glos24.pl [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fglos24.pl%2Fczy-nauczyciele-beda-pracowac-w-szkole-8-godzin-dzienne-to-moze-byc-jedna-ze-zmian-w-oswiacie&psig=AOvVaw1M7AwJ-dCozHOZVqbWcYQN&ust=1588449853912000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjDxP-6k-kCFQAAAAAdAAAAABAI; Littlebrownspark.com [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.littlebrownspark.com%2Fqa%2Fpandemic-parenting-qa-with-jordan-shapiro%2F&psig=AOvVaw3pFLxER1joG0Sz-uSOINZ9&ust=1588450161827000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjQ_5S8k-kCFQAAAAAdAAAAABAD; Refresher.cz [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frefresher.cz%2F59392-V-slovenskych-skolach-chyba-az-42-ucebnic-Knihy-musia-kupovat-rodicia&psig=AOvVaw2VRZGTSeU1YdazSc7BI9x_&ust=1588450286046000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC9vc68k-kCFQAAAAAdAAAAABAD; For-sale.ok.uk [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.for-sale.co.uk%2Fcine-screen&psig=AOvVaw21tYlO4NPc3u21U3n3GGuc&ust=1588450370625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCmyPO8k-kCFQAAAAAdAAAAABAD; Nationalgeographic.org [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: For-sale.ok.uk [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.for-sale.co.uk%2Fcine-screen&psig=AOvVaw21tYlO4NPc3u21U3n3GGuc&ust=1588450370625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCmyPO8k-kCFQAAAAAdAAAAABAD; Cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FBabov%25C5%2599esky&psig=AOvVaw3ESId2BFMvKC9t5iEYN_gQ&ust=1588450605569000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiFmeW9k-kCFQAAAAAdAAAAABAD; vlastní zdroje
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.