แบบบันทึกการใช้สื่อ ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36
ชื่อ - นามสกุล ครูผู้สอน *
สื่อที่ใช้ (อธิบายประเภทของสื่อที่ใช้ เช่น Youtube, PowerPoint, DLTV, Website, G Suite , ใบความรู้, ชุดการสอน, บัตรคำ หรืออื่น ๆ) *
* ถ้าเป็น Youtube หรือ Website ให้เขียนชื่อเว็บไซต์อ้างอิงด้วย
วิชาที่ใช้สื่อ *
วันที่เริ่มต้นใช้สื่อ *
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่สิ้นสุดการใช้สื่อ *
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้น *
* เลือกได้มากกว่า 1 ชั้นเรียน
Required
ประโยชน์ที่ได้รับ / ผลจากการใช้สื่อ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy