รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ม.3/1 ปี 59
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลของนักเรียนลงในแบบฟอร์มตามความเป็นจริง
ชื่อ สกุล นักเรียน
Your answer
นักเรียนเคยเรียนห้องไหน
นักเรียนคิดว่าพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับใด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนักเรียน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครอง
Your answer
นักเรียนคิดว่านักเรียนมุ่งมั่นในการเรียนวิทยาศาสตร์มากน้อยแค่ไหน
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องนี้ได้คะแนนอยู่ในช่วงใด
นักเรียนอาศัยอยู่หมู่บ้านใดต่อไปนี้
นักเรียนเรียนจบระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน ใด
นักเรียนใช้อินเตอร์ผ่านช่องทางใดต่อไปนี้
นักเรียนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเว็บบล็อกครูพรพนาได้ตอนใดบ้าง
นักเรียนพักอาศัยอยู่กันทั้งหมดกี่คนในบ้าน
Your answer
ใครบ้างที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้าน ตอบให้หมดทุกคน
Your answer
นักเรียนมีพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน ทั้งหมดกี่คน
Your answer
นักเรียนมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
Your answer
ถ้ามีโรคประจำตัว โรคดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือไม่เพียงไร อธิบาย (เพื่อครูจะได้ช่วยเหลือต่อไป)
Your answer
นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการมาศึกษาเล่าเรียนมากน้อยเพียงใด อธิบาย (เพื่อครูจะได้ช่วยเหลือต่อไป)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms