วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
01. ข้อใดกล่าวถึงพัฒนาของมนุษย์ได้ถูกต้อง *
1 point
02. Learning by doing เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด *
1 point
03. โดยเฉลี่ยแล้วสติปัญญาของมนุษย์จะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุเท่าใด *
1 point
04. ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ตามแนวคิดของฟรอยด์ (Freud) แบ่งเป็นกี่ระยะ *
1 point
05. ช่วงระยะเวลาอายุที่เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ข้อใดถูกต้อง *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service