FITXA D'INSCRIPCIÓ ESCOLA D'ATLETISME LA RABOSA D'ALZIRA.
Formulari per a la inscripció a l´escola d´atletisme de La Rabosa, juntament amb el qual, s'ha de lliurar còpia de l'ingrés bancari per una de les següents vies:

- A la caseta del club, al costat de la pista d'atletisme tots els dilluns i dimecres de 19:00 a 20:30 hores.
- Al correu electrònic: larabosa.atletisme@gmail.com.
- Foto o captura de pantalla per whatsapp al telèfon 649709418

FORMA DE PAGAMENT
Ingrés bancari al següent compte del club: ES87 3159 0054 22 2107524429
Titular: CLUB ATLETISME LA RABOSA. CAIXA POPULAR. C / GANDIA 23

Anoteu en l'ingrés el nom del xiquet/a, així com, quota escola d´atletisme en el concepte.


Telèfon de contacte: 649709418 (Jose)

DADES PERSONALS DEL INSCRIT
COGNOMS
Your answer
NOM.
Your answer
VAS FORMAR PART DE L'ESCOLA LA TEMPORADA PASSADA?
OMPLIR LES DADES SOL AQUELLS QUE NO VAN FORMAR PART DE L'ESCOLA LA TEMPORADA PASSADA
DATA DE NAIXEMENT
Your answer
DNI
Your answer
CATEGORIA PER ANY DE NAIXEMENT
ADREÇA
Your answer
POBLACIO
Your answer
TELEFON
Your answer
E-MAIL
Your answer
AUTORITZACIÓNS
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans a l'abast de la societat i la possibilitat que en aquests puguen aparéixer imatges del vostre/s fill/s durant la realització de les activitats del C.A. La Rabosa i atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

La direcció de C.A. La Rabosa demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup que es puguen realitzar als xiquets i xiquetes, en les diferents seqüències i activitats realitzades en les instal·lacions on entrenen i/o fora del mateix en competicions o trobades en les quals participen.

DONE EL MEU CONSENTIMENT *
Autoritze a participar en les activitats inpartídes pels monitors de l'escola d'atletisme de La Rabosa d´Alzira a les instal·lacions del poliesportiu Jorge Martinez "Aspar", així com en les competicions que puguen realitzar durant la temporada 18/19 a les que acudirà de forma voluntària, eximint al club dels possibles danys causats durant la pràctica de les mateixes, acceptant les normes establides a l'escola.
AUTORITZE *
NOM I COGNOMS DEL QUE AUTORITZA *
Your answer
COM A: *
AMB DNI *
Your answer
PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del qual s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que vosté ens facilite quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers titularitat del C.A. LA RABOSA amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis. El C.A. LA RABOSA es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitats i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service