FITXA D'INSCRIPCIÓ ESCOLA D'ATLETISME LA RABOSA D'ALZIRA.
Formulari per a la inscripció a l´escola d´atletisme de La Rabosa.

FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària al següent compte del club: ES87 3159 0054 22 2107524429
Titular: CLUB ATLETISME LA RABOSA. CAIXA POPULAR. C / GANDIA 23
Haurà de mostrar justificant de transferència al rebre la camiseta regal de la temporada.

Anoteu en la transferència bancària el nom del xiquet/a, així com, "quota escola d´atletisme" en el concepte.

Categories, Preus, Dies i horari d'entrene:
*Querubins (16-15)-Benjamins (14-13)
100 € anuals- Dilluns i dimecres Setembre i juny: 19 a 20:15h) A partir d’octubre de 17:30 a 18:45.

*Alevins (12-11)/Infantils (10-09)Cadets (08-07)
120€ anuals Llicència escolar inclosa. Dilluns i dimecres De 19 a 20:30h
Dijous (atletes amb llicència escolar o federada) De 19 a 20:30h

*Juvenils (06-05)-Juniors (04-03)
Sense llicència 120€ Amb llic. Autonòmica 160€

Descomptes:
• Per germans en l’Escola: 2 germans 15% del valor total - 3 germans 20%.
• Aquells alumnes Querubins/benjamins amb inscripció completada la temporada anterior tindran un descompte de 20€ del total de la inscripció.


Telèfon de contacte: 673740897(solo WhatsApp)-649709418 (Jose)

Sign in to Google to save your progress. Learn more
DADES PERSONALS DE L'INSCRIT
COGNOMS
NOM.
DATA DE NAIXEMENT
DNI
TELEFON
E-MAIL
AUTORITZACIONS
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans a l'abast de la societat i la possibilitat que en aquests puguen aparéixer imatges del vostre/s fill/s durant la realització de les activitats del C.A. La Rabosa i atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

La direcció de C.A. La Rabosa demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup que es puguen realitzar als xiquets i xiquetes, en les diferents seqüències i activitats realitzades en les instal·lacions on entrenen i/o fora del mateix en competicions o trobades en les quals participen.
DONE EL MEU CONSENTIMENT *
Autoritze a participar en les activitats inpartídes pels monitors de l'escola d'atletisme de La Rabosa d´Alzira a les instal·lacions del poliesportiu Jorge Martinez "Aspar", així com en les competicions que puguen realitzar durant la temporada 21/22 a les que acudirà de forma voluntària, eximint al club dels possibles danys causats durant la pràctica de les mateixes, acceptant les normes establides a l'escola.
AUTORITZE *
NOM I COGNOMS DEL QUE AUTORITZA *
COM A: *
AMB DNI *
POBLACIO DE RESIDÈNCIA
PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del qual s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que vosté ens facilite quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers titularitat del C.A. LA RABOSA amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis. El C.A. LA RABOSA es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitats i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy