FITXA D'INSCRIPCIÓ ESCOLA D'ATLETISME LA RABOSA D'ALZIRA.
Formulari per a la inscripció a l´escola d´atletisme de La Rabosa, juntament amb el qual, s'ha de lliurar còpia de la transferència bancària per una de les següents vies:

- A la Seu del club, al costat de la pista d'atletisme tots els dilluns i dimecres de 19:00 a 20:15 hores.
- Al correu electrònic: c.a.larabosa@gmail.com

FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària al següent compte del club: ES87 3159 0054 22 2107524429
Titular: CLUB ATLETISME LA RABOSA. CAIXA POPULAR. C / GANDIA 23

Anoteu en la transferència bancària el nom del xiquet/a, així com, quota escola d´atletisme en el concepte.


Telèfon de contacte: 649709418 (Jose)

DADES PERSONALS DE L'INSCRIT
COGNOMS
NOM.
DATA DE NAIXEMENT
DNI
TELEFON
E-MAIL
VAS ESTAR INSCRIT LA PASSADA TEMPORADA ?
Clear selection
AUTORITZACIONS
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans a l'abast de la societat i la possibilitat que en aquests puguen aparéixer imatges del vostre/s fill/s durant la realització de les activitats del C.A. La Rabosa i atés que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

La direcció de C.A. La Rabosa demana el consentiment als pares o tutors legals per a poder publicar les imatges en les quals apareguen individualment o en grup que es puguen realitzar als xiquets i xiquetes, en les diferents seqüències i activitats realitzades en les instal·lacions on entrenen i/o fora del mateix en competicions o trobades en les quals participen.
DONE EL MEU CONSENTIMENT *
Autoritze a participar en les activitats inpartídes pels monitors de l'escola d'atletisme de La Rabosa d´Alzira a les instal·lacions del poliesportiu Jorge Martinez "Aspar", així com en les competicions que puguen realitzar durant la temporada 20/21 a les que acudirà de forma voluntària, eximint al club dels possibles danys causats durant la pràctica de les mateixes, acceptant les normes establides a l'escola.
AUTORITZE *
NOM I COGNOMS DEL QUE AUTORITZA *
COM A: *
AMB DNI *
ADREÇA
POBLACIO
PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del qual s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que vosté ens facilite quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers titularitat del C.A. LA RABOSA amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis. El C.A. LA RABOSA es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal facilitats i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy