Upitnik o položaju i statusu medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu RH
Poštovani,

Svrha ovog upitnika, kojeg provodi Hrvatska udruga medicinskih sestara, je prikupiti informacije o stavovima i mišljenjima medicinskih sestara i tehničara o pojedinim aspektima njihovog položaja i statusa u zdravstvenom sustavu RH.
Ispunjavanje upitnika je anonimno, a pristup podacima imat će samo ovlašteni predstavnici HUMS-a. Analizirani podaci bit će prikazani kao grupni rezultati i koristit će se isključivo u svrhu unapređenja položaja medicinskih sestara i tehničara.
Izrazi u upitniku su rodno neutralni.

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Dob: *
Spol: *
Stručna sprema: *
Je li Vam na radnom mjestu priznata razina stečene stručne spreme?
Clear selection
Županija u kojoj radite: *
Broj godina radnog staža: *
Ustanova zaposlenja: *
Molimo procijenite težinu obavljanja svojih radnih zadataka. *
Izuzetno teški
Uglavnom teški
Uglavnom lagani
Izuzetno lagani
Težina radnih zadataka
Molimo procijenite u kojoj mjeri je pandemija COVID-19 utjecala na Vaš posao. *
Izrazito slabo
Slabo
Prilično jako
Izrazito jako
Utjecaj pandemije
Molimo procijenite koliko je Vaš posao teži danas u usporedbi s poslom prije pandemije COVID-19.
Jednako težak
Teži
Lakši
Ne mogu procijeniti
Težina posla tijekom pandemije
Clear selection
Jeste li bili uključeni u rad COVID jedinica? *
Molimo procijenite koliko se slažete sa sljedećim tvrdnjama o statusu i obrazovanju medicinskih sestara. *
Uopće se ne slažem
Ne slažem se
Niti se ne slažem, niti se slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Srednjoškolsko obrazovanje medicinskih sestara je kvalitetno u procesima usvajanja znanja i vještina.
Visokoškolsko obrazovanje medicinskih sestara je kvalitetno u procesima usvajanja znanja i vještina.
Ugled medicinskih sestara u društvu je zadovoljavajuć.
Ugled medicinskih sestara je porastao za vrijeme pandemije
Položaj medicinskih sestara je zadovoljavajuć.
Medicinske sestre su adekvatno plaćene za svoj posao.
Redovito se stručno usavršavam.
Poslodavac me podržava u stručnom usavršavanju.
Zadovoljan sam odabirom sestrinstva kao profesije.
Liječnici cijene rad medicinskih sestara.
Pacijenti cijene rad medicinskih sestara.
Javnost cijeni rad medicinskih sestara
Jeste li se dodatno školovali uz rad? *
Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molimo navedite tko je financirao Vaše školovanje? *
Molimo procijenite kvalitetu komunikacije u svojoj ustanovi. *
Vrlo loša
Loša
Dobra
Vrlo dobra
Izvrsna
Između medicinskih sestara
Između liječnika i medicinskih sestara
Između pacijenata i medicinskih sestara
Između obitelji pacijenata i medicinskih sestara
Između pomoćnog osoblja i medicinskih sestara
Između učenika / studenata i medicinskih sestara
Molimo procijenite odnos liječnika s kojima surađujete. *
Uopće se ne slažem
Ne slažem se
Niti se ne slažem, niti se slažem
Slažem se
U potpunosti se slažem
Cijene sestrinska znanja i vještine.
Odnose se prema medicinskim sestrama kao ravnopravnim članovima tima.
Smatraju da je edukacija medicinskih sestara važna za pružanje kvalitetne zdravstvene skrbi.
Molimo procijenite koliko bi sljedeće promjene poboljšale položaj i status sestrinske profesije u RH. *
Ne bi poboljšale
Donekle bi poboljšale
Znatno bi poboljšale
Povećanje plaća
Zapošljavanje većeg broja medicinskih sestara
Poboljšanje uvjeta rada medicinskih sestara
Smanjenje broja prekovremenih sati
Smanjenje opterećenja poslovima koji nisu u opisu radnog mjesta
Povećanje broja visokoobrazovanih medicinskih sestara
Značajnije uključivanje u upravljačke funkcije
Bolja informiranost javnosti o kompleksnosti sestrinske profesije
Obrazovanje medicinskih sestara u području primjene novih tehnologija
Jačanje suradnje između komore, sindikata i nacionalne udruge medicinskih sestara
Jačanje suradnje s međunarodnim institucijama koje se bave sestrinskom profesijom
Molimo navedite slažete li sa sljedećim tvrdnjama. *
Da
Ne
Namjeravam promijeniti radno mjesto.
Želim se zaposliti u drugoj zdravstvenoj ustanovi.
Planiram odseliti iz Hrvatske radi zapošljavanja u struci.
Tražit ću posao u drugoj profesiji.
Ukoliko razmišljate o promjeni radnog mjesta navedite razloge.
Da
Ne
Financijski uvjeti
Uvjeti rada
Neadovoljstvo na radnom mjestu
Nemogućnost napredovanja
Nemogućnost daljnjeg obrazovanja
Obiteljski razlozi
Clear selection
Molimo procijenite kako doživljavate svoj posao.
Da
Ne
Jednostavan
Težak
Kreativan
Dosadan
Opasan
Cijenjen
Zanimljiv
Koristan
Zamoran
Stresan
Samostalan
Dobro plaćen
Odgovoran
Clear selection
Molimo procijenite što sve čini Vaš posao posebno teškim. *
Da
Ne
Raspored rada
Rukovođenje
Međuljudski odnosi
Tjelesni napori
Psihički napori
Opasnosti na radu
Odnos s pacijentima i njihovim obiteljima
Prekovremeni rad
Noćni rad
Preopterećenost dodatnim poslovima
Incidenti na radnom mjestu
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy