Šamatha/Vipassana
Email address *
Prihlasujem sa na tréning "Šamatha/Vipassana"/ I join the training "Samatha/Vipassana"
Tréning sa uskutoční / the training will take place
v Penzióne Harmónia, Modra – Harmónia /
This training will take place in Penzión Harmónia, Modra – Harmónia
http://www.penzionharmonia.com
v termíne / the training would be held on 23. - 27. 11. 2019
Meno / First name *
Your answer
Priezvisko / Surname *
Your answer
Zálohu vo výške 30 Eur alebo celý príspevok prosím uhraďte na číslo účtu / please send advance payment 30 Eur or the whole contribution to account: SK7109000000000631546616
Potvrdzujem účasť a zúčastním sa / I confirm participation and I will attend in training *
Required
Tréningu Samatha/Vipassana sa zúčastňujem prvý krát / I'm attending the Training Samatha/Vipassana for the first time *
Preferujem sedenie na stoličke / I prefer sitting on a chair *
Mám záujem o ubytovanie / Accomodation *
Ak máte záujem o ubytovanie, uveďte svoje požiadavky (napr. na spolubývajúceho, prístelku, detskú postieľku - uveďte aj viac možností) / If you are interested in accommodation, please specify your requirements (e.g. for a separate room, a roommate - please provide more options)
Your answer
Mám záujem o stravu / Board *
Upresnenie stravy / Specification
Ak máte záujem o stravu, uveďte prípadné doplňujúce požiadavky / If you are interested in a diet, please specify any additional requirements
Your answer
Iné - doplňujúce informácie / Other - supplementary information
Your answer
Tel. číslo / Phone Number
Your answer
*
Required
Informácia o tréningu / Training Info
Meditácie Samatha a Vipassana (utíšenia, jednobodovej koncentrácie a vhľadu) sú vstupnou bránou na ceste k poznaniu reality. Sú účinným nástrojom pre každého so záujmom o duchovný rozvoj bez kultúrnych, spoločenských a náboženských obmedzení. Ich význam budeme skúmať v rámci univerzálneho učenia Tarab Tulku Rinpočeho „Jednota v Dualite“, ktoré vychádza zo starovekej indo-tibetskej vedy o mysli a javoch.
V tréningu bude použitá technika vizualizácie farieb, elementov, zvuku a povahy mysle. Na tomto základe sa pokúsime prehĺbiť priamu skúsenosť seba a naše porozumenie vzájomne prepojenej reality.

Shamatha and Vipassana meditations (soothing, one-point concentration and insight) are the gateway to the realization of reality. They are effective tools for anyone interested in spiritual development. These meditations are based on esential rules without cultural, social and religious constraints. Their importance will be explored in the universal teachings of Tarab Tulku Rinpoche's "Unity in Duality", which is based on the ancient Indo-Tibetan science of mind and phenomena.
In this training will be the technique used to visualize the colors, elements, sound and nature of mind. On this basis, we will try to deepen the direct experience of ourselves and our understanding of the interelated nature of reality.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Tarab Inštitút Slovensko. Report Abuse - Terms of Service