Asambleja e Përgjithshme - Kongresi Rinor Kombëtar
Email address *
Lloji i subjektit *
Emri i subjektit
Qarku ku shtrihet aktiviteti juaj *
Required
Qyteti ku keni selinë *
Logo juaj
Nëse nuk keni, ju lutem upload-oni një foto të grupit
Nipt-i juaj *
Nëse nuk keni, ju lutem shkruani "JO"
Sa anëtar bordi ka organizata juaj? *
Nëse nuk keni bord drejtues, ju lutem selektoni 0
Më Shumë
Sa nga anëtarët e bordit janë mbi 35 vjec? *
Nëse nuk keni bord drejtues, ju lutem selektoni 0
Sa është numri i anëtarëve të organizatës/grupit/qendrës? *
Nëse nuk keni një numër të saktë, ju lutem vini një numër të përafërt.
A keni patur bashkëpunime me organizata ndërkombëtare? *
Nëse po, listoni me kë?
A jeni pjesë e ndonjë rrjeti organizatash në Shqipëri? *
Nëse po, listoni me kë?
Ju lutem shkruani emrin e subjektit tuaj në anglisht *
Fokusi i subjektit tuaj *
Required
Emri i përfaqësuesit të organizatës *
Emaili i përfaqësuesit të organizatës *
Numri i telefonit të përfaqësuesit të organizatës *
Emaili i organizatës *
Bio e organizatës *
Të paraqitet historiku, misioni, linqe-t e mediave sociale, adresa e zyrës dhe një rënditje e projekteve/aktiviteteve më të rëndësishme.
Koment
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service