Төрийн албаны шалгалтад хамтдаа бэлдье
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
Өнөөдрийн сорилын агуулгад МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС 35 тест орсон байна. Монгол Улсын Төрд ажиллахаар шийдэн Төрийн албаны шалгалтад оролцох хүсэлтэй иргэдэд зориулж Төрийн албаны зөвлөлөөс өдөр өдөртөө шинэчлэгдэж байх энэхүү сорилыг бэлтгэн хүргэж байна. Хамтдаа номоо уншъя, Хамтдаа шалгалтдаа тэнцье. 2020.09.27
1. Ерөнхийлөгчийн тухай хуулиар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч гэж хэнийг хэлэх вэ? *
1 point
2. Ерөнхийлөгчийн анхан шатны сонгуулийг хэзээ явуулах вэ? *
1 point
3. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч ямар хугацаанд багтан тангараг өргөх ёстой вэ? *
1 point
4. Ерөнхийлөгч тангараг өргөх өдрийг хэн товлон тогтоох вэ? *
1 point
5. Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа хэзээнээс эхэлдэг вэ? *
1 point
6. Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа хэзээ дуусах вэ? *
1 point
7. Ерөнхийлөгч хэний өмнө ажлаа хариуцаж үйл ажиллагааныхаа талаар танилцуулж байх ёстой вэ? *
1 point
8. Ерөнхийлөгч нь ямар эрх зүйн акт гаргах эрх хэмжээтэй вэ? *
1 point
9. Ерөнхийлөгчийн түр эзгүйд бүрэн эрхийг нь хэн хэрэгжүүлэх бүрэн эрхтэй вэ? *
1 point
10. Ерөнхийлөгч огцорсон, нас нөгчсөн, хүсэлтээрээ чөлөөлөгдсөн бол Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг ямархугацаанд хэн зарлан явуулах вэ? *
1 point
11. Ерөнхийлөгч нь ард нийтийн санал асуулгын хувьд дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. *
1 point
12. Ерөнхийлөгч нь Засгийн газрын хуралдаанд оролцох эрхтэй юу? *
1 point
13. Ерөнхийлөгчийн Зөвлөх нь хэнд захирагдах вэ? *
1 point
14. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар Ерөнхийлөгч ямар бүрэн эрхтэй вэ? *
1 point
15. Улсыг батлан хамгаалах талаарх Ерөнхийлөгч дараах бүрэн эрхтэй *
1 point
16. Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хугацаанд албан татвараас чөлөөлөгдөх үү? *
1 point
17. Ерөнхийлөгч хамтарсан болон дагнасан хувийн үйлдвэр, аж ахуйн бусад нэгжийн үйл ажиллагаа эрхэлж болох уу? *
1 point
18. Ерөнхийлөгчийн ажлын алба ямар статустай вэ? *
1 point
19. Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дүрэм, бүтцийг хэн батлах бүрэн эрхтэй вэ? *
1 point
20. Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа дууссан нь Тамгын газрын ажилтныг ажлаас нь өөрчлөх үндэслэл болох уу? *
1 point
21. Ерөнхийлөгчийг түр эзгүй гэж үзэх тохиолдол аль нь вэ? *
1 point
22. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч хуульд заасан асуудлаар аль байгууллагад илгээлт гаргах вэ? *
1 point
23. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Улсын Ерөнхий прокурорын орлогчийг томилох тухай саналаа Улсын Их Хуралд оруулсан ба уг саналыг Улсын Их Хурал татгалзжээ. Одоо хэрхэх вэ? *
1 point
24. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргыг ... зөвшилцөж томилно. *
1 point
25. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын цалингийн сан, орон тоог тогтоох субъект аль нь вэ? *
1 point
26. Ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлсэн хүнийг Ерөнхий сайдаар томилох саналыг Улсын Их Хуралд хэн оруулах вэ? *
1 point
27. Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хугацааг дууссанаас эхлэн ямар хугацаанд суудлын автомашин болонхол боогоор үйлчлүүлж, төрийн тусгай хамгаалалтад байх вэ? *
1 point
28. Ерөнхийлөгч бүрэн эрхийнхээ хугацааг дууссанаас эхлэн ямар хугацаанд Засгийн газрын гишүүний тухайн үеийн цалинтай тэнцэх сул цалин авах вэ? *
1 point
29. Ерөнхийлөгчийн зарлиг, захирамжийг хэний зөвшөөрснөөр төрийн төв хэвлэлд албан ёсоор нийтлэх вэ? *
1 point
30. Ерөнхийлөгчийн зарлигийг төв, орон нутгийн сонин хэвлэлд нийтэлж болох уу? Зөв хариуг сонгоно уу? *
1 point
31. Өршөөл, уучлал үзүүлэх нь хэний бүрэн эрхэд хамаарах вэ? Зөв хариултыг сонгоно уу? *
1 point
32. Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусгавар болохоор хуульд заасан тохиолдолд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
33. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монголын ард түмний эв нэгдэл, улс орны эдийн засаг, улс төрийн тогтвортойбайдлыг хангах, шаардлагатай гэж үзвэл бусад асуудлаар хэнд хандан илгээлт гаргах вэ? *
1 point
34. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч ямар асуудлаар Засгийн газарт чиглэл өгөх вэ? Үл хамаарахыг ол. *
1 point
35. Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүний хувьд эдлэх бүрэн эрхээс аль нь илүүц вэ? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy