แบบสำรวจความต้องการรับบริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสำรวจความต้องการรับบริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 การศึกษา
1.4 อาชีพ
1.5 สังกัดหน่วยงาน
Your answer
ตอนที่ 2 ความต้องการรับบริการฝึกอบรม
2.1.1 กลุ่ม Microsoft Office
2.1.2 กลุ่ม Web Application and Web Designไม่มีชื่อ
2.1.3 กลุ่ม Art and Graphic Design
2.1.4 กลุ่ม Multimedia
2.1.5 กลุ่ม Learning Management System
2.1.6 กลุ่ม Computer Maintenance and Network
2.2 ระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่ท่านสะดวกเข้าร่วม
2.3 ช่วงเวลาที่ท่านสะดวกเข้าร่วม
2.4 ช่วงเดือนที่ท่านสะดวกเข้าร่วม
MM
/
DD
/
YYYY
2.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อมูลเพื่อแจ้งข่าวสาร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms